Hopp til innhold

Barn «kurses» i skoleaktiviteter

Aktivitet gjør godt for helsa, men bevegelse i skolegården forebygger også mobbing. Lekepatruljen kurser barn til å sette i gang lek for alle.

Lekepatruljen

Lekepatruljen tilbyr kurs for elever som vil holde leken ved like i skolegården.

Foto: Stig Johansen

Stig Johansen

Stig Johansen, prosjektleder for Lekepatruljen i Ålesund kommune.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Aktivitet blant barn, og spesielt i skolen, er et omdiskutert tema. Helsedirektoratet skriver på sine nettsider at «alle barn og unge bør være i variert fysisk aktivitet minst 60 minutter hver dag for å sikre god helse og normal vekst og utvikling».

Lekepatruljen vil være med på å øke barns aktivitet med lek i skolegården. Stig Johansen, prosjektleder for Lekepatruljen i Ålesund kommune, mener at aktivitet i skolen fører til mindre mobbing.

Vinn-vinn-vinn-situasjon

Lekepatruljen har som mål å få barn til å bevege seg mere i løpet av skoledagen gjennom lek i frikvarterene. På den måten vil man få bedre helse, men prosjektlederen sier også at aktive barn mobber mindre.

– Det viser seg at hvis barn holder seg aktive i lek så minsker også mobbing i skolegården. Ved å skape nye aktiviteter og liv på skolen vil man hjelpe yngre elever å bli sunnere, sier Johansen.

Hvem kan være med?

Alle mellom fjerde og sjuende klassetrinn kan være med i skolens lekepatrulje. Og du må ikke nødvendigvis være en sporty type for å være med, skriver Lekepatruljen på nettsidene sine.

Lekepatruljen har kurs rundt på skolene for barn som vil være igangsettere for aktivitet i friminuttene. Hver skole har også egen koordinator som skal være engasjert og bakker opp elevene både før, under og etter kurset.

– Vi har fått veldig positive tilbakemeldinger fra både elever og lærere. Elevene er motiverte og trives veldig godt med dette prosjektet. Lekepatruljen er med på å skape mere liv i skolegården – både fysisk og sosialt, forteller Johansen.

Skolen en viktig arena

Jakob Linhave, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, kjenner ikke til Lekepatruljen. Men han er veldig positiv alle prosjekt som motiverer til aktivitet.

– Vi er positive til alle initiativ som bidrar til mer aktivitet i skolen. Aktive barn er friskere og lærer bedre. Skolen er en viktig arena fordi den når alle barn. Det er viktig at skolene har en aktiv holdning til å legge best mulig til rette for utfoldelse, sier Linhave i Helsedirektoratet.

Lekepatruljen blir ofte kontaktet av skoler som ønsker å være en del av dette prosjektet.

Lekesuksess

Lekepatruljen bygger på et dansk konsept fra Dansk Skoleidrett og de støttes av Utdanningsdirektoratet.

Tirsdag 28.01 og torsdag 30.01 holder Lekepatruljen kurs for 500 elever i Hatlane Idrettshall. Tirsdag er det elevene fra Hatlane, Flisnes, Åse, Volsdalen, Larsgården og Aspøy skoler som deltar.

Torsdag er det elevene fra Lerstad, Emblem, Spjelkavik, Blindheim, Hessa, Ellingsøy, Stokke, Vik og Måseide skoler som deltar.