Legger press på Herøy

Flere ordførere legger nå press på Herøy i arbeidet med å samle ytre søre Sunnmøre til en felles kommune.

Anders Riise og Knut Erik Engh
Foto: Trond Vestre / NRK

Torsdag og fredag har de fem kommunene på ytre søre Sunnmøre vært samlet for å diskutere kommunesammenslåing, men det store spørsmålet er om Herøy blir med.

Ordføreren i Herøy, Arnulf Goksøyr (H) som var påmeldt til samlinga, var innkalt som møtende vararepresentant på Stortinget, men det var få Herøy-politikere som på samlinga.

Usikker på Herøy

Det er behov for å legge press på Herøy, sier ordføreren i Hareid, Anders Riise (H).

– Vi synes at Herøy kan melde seg mer på i disse forhandlingene og i utredningsarbeidet frem mot 31. januar. Det er avgjørende for hele prosjektet at Herøy er med i utredningsarbeidet, men det fritar ikke de andre fire kommunene fra å gjøre det arbeidet som trengs. Det har kommet frem under denne samlinga at alle fem kommunene ønsker å gjøre et utredningsarbeid, men vi er litt usikre på hvor tungt inne Herøy er, både i forhold til oppmøte og hvordan de har håndtert presessen til nå, sier Anders Riise.

– Legger dere nå opp til en situasjon der fire kommuner blir enige, men ikke Herøy, og så vil Stortinget tvinge Herøy med?

– Det er ikke det som er vår intensjon. Når vi kommuniserer dette til Herøy så er det fordi vi ønsker å få dem med i prosessen, sier Riise.

En viktig brikke

Politikerne i Ulstein diskuterer kommunesammenslåing

Politikerne i Ulstein diskuterer kommunereformen under samlingen på Sæbø.

Foto: Trond Vestre / NRK

Den store utfordringen i arbeidet med å skape en felles kommune på ytre søre Sunnmøre er å få Herøy og Ulstein til å gå sammen. Skepsisen til dette har vært stor blant politikerne i Herøy. På et folkemøte i Fosnavåg under valgkampen i høst sa politikerne et unisont nei til sammenslåing med Ulstein. Men ordføreren i Ulstein, Knut Erik Engh (Frp) mener det er viktig å få med Herøy.

– Jeg synes det er kjempeviktig.Herøy er en viktig brikke fordi det er en stor kommune, og fordi de har mye å bidra med, sier Knut Erik Engh.

– Det er klart vi legger press på Herøy. De må henge seg på. Dersom de ikke gjør det så er ikke det til hinder for at vi andre fortsetter, sier Ulsteinordføreren.

– 4 mot 1 med andre ord?

– Ja, rått parti, ler Knut Erik Engh.

Føler seg ikke presset

Anders Riise, Knut Erik Engh, Solveig Båtsvik og Svein Gjelseth

Anders Riise, Knut Erik Engh, Solveig Båtsvik og Svein Gjelseth.

Foto: Trond Vestre / NRK

Det var få politikere fra Herøy på samlingen, og det vakte reaksjoner. Solveig Båtsvik (Frp) var der under hele samlingen. Svein Gjelseth (Ap) var med under deler av samlingen. Men Båtsvik føler seg ikke presset.

– Nei, jeg føler ikke noe press. Vi kommer til å ta prosessen og jobbe med dette. Det er jeg rimelig sikker på. Ordføreren vår ville ha vært her i dag dersom han ikke var blitt innkalt til Stortinget, sier Solveig Båtsvik.

– Jeg er sikker på at vi kommer til å være med i prosessen videre til vi er i mål, sier Svein Gjelseth.