Frykter striden går videre i foretaka

– Forslag til ny sjukehusplan legger opp til at en flytter striden om akutt-tilbuda ved sjukehusa tilbake i foretaka. Dette er ansvarsfraskrivelse fra de tre partiene, og vil bidra til mer bråk. Det sier anestesioverlege Rune Heggedal ved Volda sjukehus.

Rune Heggedal

Høie legger opp til økt uro og strid i helseforetakene, mener overlege Rune Heggedal i Volda.

Foto: Remi Sagen / NRK

I dag la Venstre, Frp og Høyre frem et nytt forslag til ny nasjonal helse- og sykehusplan. Den slår fast at ingen sjukehus skal legges ned, men politikerne vil overlate til de lokale styrene å ta kampen om hvilke sjukehus som skal ha akuttfunksjon.

Rune Heggedal

Anestesioverlege Rune Heggedal ved Volda sjukehus mener Høie fraskriver seg ansvaret i sjukehuspolitikken.

Foto: Remi Sagen / NRK

– Dette betyr at en vil få mye bråk i de lokale foretakene. Jeg mener dette er ansvarsfraskrivelse, og det er en veldig dårlig ide å flytte en slik avgjørelse til foretakene, sier Heggedal.

Striden rundt hvilke sjukehus som skal ha akuttkirurgi har pågått i flere år.

Dette betyr at en vil få mye bråk i de lokale foretakene.

Rune Heggedal

– Nå hadde Høie muligheten til å legge denne debatten død, og slå fast at alle sjukehus som i dag har akuttkirurgi skal fortsette med det. Det hadde vært et godt signal. Men det valgte de ikke å gjøre, sier Heggedal.

Han er også skuffet over at den nye planen ikke sier noe om hvordan en skal samarbeide over foretaksgrensene.

En positiv til et punkt

Heggedal er glad for at alle lokalsjukehus skal bestå, og han er også fornøyd med de vilkår som de tre partiene stiller for at et sjukehus skal kunne ha akuttkirurgi.

– De nevner både værforhold, bosettingsmønster, avstand til båt, ambulansehelikopter, samferdselsutfordringer som moment som skal vektlegges. Jeg mener at disse taler for at Volda fortsatt skal ha akuttkirurgi, sier Heggedal.

I dag ble forslag til ny nasjonal helse- og sjukehusplan presentert i Oslo av Venstre, Frp og Høyre.

– Dette er ikke bra nok

– Arbeiderpartiet kan ikke være med på et forlik som har alt for mange bakdører og for mange muligheter til å snike seg til å ta bort akuttkirurgien ved for eksempel sjukehuset i Volda. Dersom kan vi ikke støtte det som Venstre, Frp og Høyre la frem i dag, sier stortingsrepresentant Fredric Holen Bjørdal fra Arbeiderpartiet.

Her må vi må bare håpe at det fremdeles er mulig å snakke de tre partiene til fornuft

Fredric Holen Bjørdal, Arbeiderpartiet

I følge forslaget til Nasjonal helse- og sykehusplan blir sjukehusene i Volda, Narvik, Lofoten, Stord og Flekkefjord fredet. Ingen sjukehus skal legges ned, står det i forslaget.

Fredric Holen Bjørdal, Stortingsrepresentant fra Ørsta (Ap)

Fredric Holen Bjørdal, Stortingsrepresentant fra Ørsta (Ap)

Foto: Arbeiderpartiet

– Fint at de sier at sjukehusene ikke skal legges ned. Men når de samtidig sier at disse sjukehusene ikke skal få beholde akuttkirurgien, står vi i realiteten på sikt foran en nedlegging. Når en plukker bort akuttkirurgien, er veien kort til at en står igjen med det som er et distriktsmedisinsk-senter, sier Bjørdal.

Frp Høyre og Venstre har flertall i Stortinget, og kan presse planene gjennom.

– Det synes vi er veldig synd. Det er mange partier som ønsker en annen retning slik at vi kan trygge de små sjukehusene. Så her må vi må bare håpe at det fremdeles er mulig å snakke de tre partiene til fornuft sier Bjørdal.

Les også: Volda må kjempe for akuttilbudet