Legger ny brannstasjon til Goma

Et flertall i bystyret i Kristiansund sa i dag ja til å bygge ny brannstasjon der Goma gamle skole ligger i dag. Flere alternative tomteforslag ble lagt frem. Blant annet et ønske om å beholde brannstasjonen i lokalene de har i dag. Vedtaket er i tråd med de faglige rådene fra blant annet Kristiansund brann- og redning.

Bystyret i Kristiansund
Foto: Eirik Haukenes / NRK