Legg vekk tunnel-planar

Selskapet Langfjordforbindelsen legg vekk planane om å bygge ein 11 km lang tunnel for å erstatte ferjesambandet Sølsnes - Åfarnes. Tunnelen skulle ha ei stigning på sju prosent, men nye reglar seier prosjekt med fem prosent stigning eller meir må risikovurderast. Ein slik analyse viser at det ikkje er tilrådeleg å gå vidare med planane.