NRK Meny
Normal

Legevaktlege må ta sin del av ansvaret i samband med barnedødsfall

Helse Møre og Romsdal mener barnelegen Anna Owczarz underkommuniserte og undervurderte hvor alvorlig syk Sebastian Gils Ødegaard var da han kom til legevakten i Kristiansund første gang. Sebastian døde kort tid etter.

Anna Owczarz

Anna Owczarz.

Foto: Hans Thomas Eikrem / NRK

Helse Møre og Romsdal mener at alvorlighetsgraden i tilstanden til Sebastian var undervurdert og underkommunisert ved det første legevaktbesøket, der barnelegen Anna Owczarz var legevaktlege. Det går frem i et brev som Helse Møre og Romsdal har sendt til Helsetilsynet i dag.

Helseforetaket mener at både legevakt og AMK må dele ansvaret for at Sebastian ikke ble hentet med luftambulanse fredagsnatta eller lørdag formiddag.

Sebastian Gils Ødegaard døde søndag ettermiddag på Kristiansund sjukehus.

Barnelegen Anna Owczarz gikk hard ut på helseministeren etter dødsfallet, og sa at hun aldri ville tilgi helseministeren for barnedødsfallet.

Sebastian

Sebastian døde i Kristiansund i februar i fjor.

Foto: Privat

Videre mener Helse Møre og Romsdal at Owczarz som legevaktlege burde lagt Sebastian inn på intensivavdelingen på Kristiansund sjukehus.

Helse Møre og Romsdal har selv fått hard kritikk for sin rolle i helgestengingen av barneavdelingen i Kristiansund i forkant av barnedødsfallet. I dag har helseforetaket meldt tilbake til Helsetilsynet med sine kommentarer til rapporten.

Der skriver de:

HMR meiner at alvorligheitsgraden i tilstanden til Sebastian var undervurdert og underkommunisert ved det første legevaktbesøket. Legevakt og AMK må dele ansvaret for at Sebastian ikkje var henta med luftambulanse den natta eller neste føremiddag.


Legevaktlege 1 må ta ansvaret for at pasienten etter gjeldande prosedyre ikkje vart innlagd i lokal intensivavdeling i påvente av transport eller transport med ambulansebil til Ålesund. I staden blei barnet sendt heim med ansvaret plassert hos mor.

Tar også selvkritikk

Helse Møre og Romsdal tar også selvkritikk på sin håndtering av Sebastian-saken og det som skjedde i forkant av dødsfallet.

-Ordninga med 5-døgnsdrift er ei krevjande driftsform som er avhengig av gode rutinar med avklart oppgåvedeling, både mellom legevakt og sjukehus og internt mellom fagområda i sjukehusa. For at denne driftsforma skal fungere er det nødvendig med god informasjon til alle partar, samarbeidsvilje og oppslutning om vedtatt organisering. Men omlegging av praksis går ikkje alltid like lett i eit system med mange aktørar. Dette er ein risikofaktor i seg sjølv som HMR må ta inn over seg.

-Pasienten vart sendt heim natt til 21.2. utan vidare plan. Når ikkje vidare plan for slik transport ble lagt ser HMR at det kan rettast kritikk mot denne handteringa. Særleg manglar det ei siste avklaring med direkte kontakt mellom AMK-lege og rekvirent når oppdraget som gav samtidigheitskonflikt var avklart. AMK kunne vore meir på tilbodssida under kansellering av oppdraget.

-Konferansekobling er ikkje utnytta i hendinga, slik at koordineringsarbeidet i AMK blir ineffektivt.

-Uklarheit rundt avgjerd på kansellering/bruk av ordinær ambulanse.

-I samanslåinga av AMK Nordmøre og Romsdal og AMK Sunnmøre i starten av 2015, blei nokre rutinar ikkje overført eller gjort kjend i ny AMK Møre og Romsdal.

Odd Veddeng

Fagdirektør Odd Veddeng i Helse Møre og Romsdal.

Foto: Brede Røsjø / NRK

Fagdirektør Odd Veddeng i Helse Møre og Romsdal understreker at formålet med ei slik hendingsanalyse ikke er å lete etter syndebukker, men å synliggjøre sammenhenger med tanke på forbedring.

– Det er ei alvorlig og sammensatt sak der mange fagmiljø i helseforetaket er involvert i tillegg til kommunal legevakt, sier Veddeng i en pressemelding.

NRK har forsøkt å få tak i Anna Owczarz i ettermiddag uten å lykkes. Vi oppdaterer saken.

Les hele pressemeldingen her