Legevakta i Ålesund: – Følger ikke råd fra egen fagsjef

Fylkeslegen i Møre og Romsdal kommer med usedvanlig hard kritikk mot legevakta i Ålesund.

Ålesund legevakt

Ålesund legevakt klarte ikke skaffe leger til å ta vakt, da to leger ble sjuke.

Foto: Remi Sagen / NRK

Fylkeslege Christian Bjelkes granskingsrapport av forholdene ved Ålesund interkommunale legevakt er knusende. Natt til 8. august i år var nordre Sunnmøre uten legevakt etter at to leger ble sjuke. Vertskommunen Ålesund klarte ikke å skaffe vikarer denne natten.

I rapporten skriver fylkeslegen at Ålesund Interkommunale legevakt (ÅLIV) ikke følger råd og anbefalinger som de får fra sin egen fagsjef.

Fylkesmannen registrerer at ÅILV ikke synes å følge de råd og anbefalinger som gis av egen fagsjef.

Fylkeslegen

Legevakten ligger ved sjukehuset i Ålesund. Den har ansvaret for innbyggere i Ålesund, Sula, Giske, Haram, Ørskog, Skodje, Vestnes og Stordal. Fra nyttår får de også ansvar for Norddal.

Slaktes på flere punkt

Christian Bjelke

Fylkeslege Christian Bjelke slakter den interkommunale legevakta i Ålesund.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Fylkeslegen er svært kritisk til måten legevakten er organisert på. De mener legevakten sviktet oppdraget sitt, og brøt forsvarlighetskravet til drift av legevakt.

Den akuttmedisinske forskriften gir de kommunale legevakten en plikt til å ha lege tilgjengelig døgnet rundt. ¨Det er på dette punktet legevakta får sterkets refs.

Bjelke mener at Ålesund interkommunale legevakt, i forbindelse med den aktuelle hendelsen har brutt forsvarlighetskravet i § 4-1 i helse- og omsorgstjenesteloven.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal forventer at de forholdene som er omtalt i rapporten blir brukt i det videre arbeidet for å sikre tilstrekkelig tilgjengelighet på legeressurser i legevaktstjenesten i fremtiden.

–Det er i forkant av aktuelle hendelse også beskrevet en situasjon hvor det ikke var mulig å skaffe stedfortreder for lege som ikke kunne dekke egen vakt. Denne hendelsen burde, etter Fylkesmannens oppfatning, gitt indikasjoner på at ordningen med tilkalling basert på frivillighet var sårbar.

Fylkeslegen

Ikke fornøyd med arbeidet i ettertid

Fylkeslegen er heller ikke fornøyd med arbeidet Ålesund interkommunale legevakt har gjort etter hendelsen 8. august.

Legevakta har varslet at de vil øke bemanningen, og innføre en rekke tiltak for å sikre bemanning hele tiden. Men Fylkeslegen er ikke beroliget, og frykter de varsla tiltakene ikke er nok. Samtaler med legene som driver legevakten, har bekymret helsemyndighetene.

I rapporten står følgende:

Fylkesmannen har i forbindelse med behandlingen av tilsynssaken blitt kontaktet av flere leger som uttrykker en stor bekymring for kapasiteten ved legevakten, og særlig med tanke på legebemanning. Enkelte har også uttrykt at det til tider oppleves som direkte uforsvarlig at det bare er en lege tilstede.

Fylkeslegen

I rapporten uttrykker også Fylkeslegen bekymring for at beredskapsordningen for å hindre framtidige episoder skal baseres på frivillighet.

– En beredskapsordning basert på frivillighet er etter vår oppfatning ikke forutsigbar nok til å kunne være grunnlaget for en så viktig tjeneste som det ÅILV skal representere, skriver fylkeslegen.

Leder for den interkommunale legevakten, Reidun Vikan er foreløpig ikke tilgjengelig for kommentar.