Normal

Legevakt får kritikk for uheldig rolleblanding

I en rapport fra Sivilombudsmannen får legevakta kritikk for å ikke være bevisst nok på sin rolle overfor politiet. Politiets celler er heller ikke gode nok, mener enheten.

Ålesund legevakt

Legevakta må være bevisst sin rolle under helseundersøkelser og ikke godkjenne for arrest, heter det i rapporten fra Sivilombudsmannens besøk.

Foto: Frode Berg / NRK

I rapporten heter det at legevakta må være bevisst på sin rolle under helseundersøkelser og ikke godkjenne for arrest.

Rapporten er skrevet etter et uanmeldt besøk til Ålesund sentralarrest 11. mars i år. Sivilombudsmannens konklusjon er at arresten ledes og drives på en solid måte.

Rolleblanding

Aage Thor Falkanger

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.

Foto: Justisdept./Wikimedia Commons

Men rapporten inneholder 19 anbefalinger til både politiet og legevakta i Ålesund.

– Informasjon tyder på at legevakten oppfatter at de gjør en oppgave for politiet, og at det også er tilfeller av at det er skrevet i politiets journal at arrestanten er «vurdert av lege til ok fortsettelse for arrest». Dette fremstår som en uheldig rolleblanding, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger.

Sivilombudsmannen skriver at hvis en helseundersøkelse initieres av politiet øker risikoen for at helsevurderingene omformes til samlebåndsavgjørelser, og fokuset flyttes fra helsevurdering av pasienten til en «klarering for arrest».

Dette kan føre til at pasientens andre helsebehov overses, og til en uheldig undergraving av tillitsforholdet mellom pasient og helsepersonell, går det frem i rapporten.

– Dårlige celler kan føre til angst

Sivilombudsmannen er heller ikke fornøyd med cellene hos Ålesund sentralarrest. Ingen av cellene hadde tilfredsstillende tilgang til dagslys.

– Disse forholdene kan føre til problemer for den innsatte å skille mellom natt og dag og skape risiko for klaustrofobi og angst, sier Falkanger.

Cellene er malt i mørk gråfarge og kontrasten mellom vegger og gulv er for dårlig. Det pekes også på svært dårlig luft i enkelte av cellene og at ingen av dem har klokke.

– Vi anbefaler derfor strakstiltak for å sikre bedre luftkvalitet, og at det foretas en oppgradering av cellene.

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet foretar regelmessige besøk til steder der mennesker er fratatt friheten, for eksempel fengsler, politiarrester, psykiatriske institusjoner og barnevernsinstitusjoner. Besøkene kan være varslede eller uvarslede.