NRK Meny
Normal

Her gruer leger seg for å gå på jobb

– Flere leger føler det utrygt å arbeide på legevakta i Ålesund.

Ålesund legevakt

Leger gruer seg for å ta vakter ved legevakta i Ålesund på grunn av stort arbeidspress.

Foto: Remi Sagen / NRK

Det forteller kommuneoverlege i Ørskog, Tom Christiansen. Årsaken er at arbeidsopgavene er alt for mange i forhold til bemanningen på den interkommunale legevakta.

Legevakta i Ålesund har vært under hardt press den siste tiden. I august var 86.000 innbyggere på Sunnmøre uten legevakt fordi begge legene som skulle på jobb ble sjuke.

Les: – Legevakta skal ikkje stå tom

Les: Ser alvorleg på at legevakta var utan legar

Advarer mot å drøye med å finne løsning

Legevakten som ligger ved sjukehuset i Ålesund, har ansvaret for innbyggere i Ålesund, Sula, Giske, Haram, Ørskog, Skodje, Vestnes og Stordal. Fra nyttår får de også ansvar for Norddal. Tom Christiansen sier at det haster med å finne permanente løsninger for legevakten i Ålesund.

– Det er viktig at vi nå roper et stort varsku før det blir uansvarlig. Legevakten i Ålesund har voksesmerter. Omfanget av oppgaver har økt, samtidig som bemanningen ikke er styrket. Store deler av tiden er bare en lege på vakt, sier Christiansen.

Legevakta har åpent fra 15.00 til 08.00 på hverdager, samt lørdag og søndag. Stort sett med en lege på vakt.

– Leger opplever perioder med veldig stort arbeidspress. Det forventes svært mye av de, og flere har fortalt meg at de gruer seg for å gå på jobb, sier kommuneoverlegen.

Cristiansen påpeker at legevakten gir et forsvarlig tilbud, og at innbyggerne skal føle seg trygge.

I 2017 vil den nye interkommunale legevakten i Ålesund være klar til bruk i lokalene til gamle Åse sjukehjem.

– Pr. i dag finnes det ikke en opptrappingsplan for legetjenesten. Det ligger ingen konkrete planer for hvordan en skal ta seg av 86.00 innbyggere i tiden fremover. Det haster med å få dette på plass før den nye legevakten åpener i februar 2017, sier Christiansen..

Kriseløsninger

Ålesund kommune og samarbeidskommunene har startet et arbeid for å sikre at legevakta ikke skal komme i en situasjon der en står uten lege. Flere akuttforslag er diskutert.

Tom Christiansen

kommuneoverlege i Ørskog, Tom Christiansen forteller at leger gruer seg til å ta legevakt.

Foto: Birthe Bringsvor / NRK

– Jeg tror at beste løsningen er å ansette to, tre leger fast som tar storparten av vaktene på legevakta. Resten skal dekkes av turnusleger og fastleger. Men det må være minimum på to vakt til enhver tid, sier Christiansen.

Kommuneoverlegen ønsker å rekruttere erfarne leger til denne jobben.

– Det å stå i førstelinjen å ta mot pasienter er svært krevende. Det er viktig å ha erfarne leger som sikrer kontinuiteten på legevakta, sier Christiansen.

– Vi er i gang

– Med en gang vi ble kjent med utfordringene på legevakta, startet arbeidet opp. Vi skal få på plass en trygg og god legevakt for kommunene, sier rådmann i Ålesund, Astrid Eidsvik.

Hun påpeker at dette er et interkommunalt samarbeid. Dette kan gi store utfordringer fordi alle kommunene må være enige i fremdriften, og ikke minst den økonomiske biten av å drifte en felles legevakt.

– VI har nå bedt våre faginstanser om råd. Det har vi nå fått fra både Tom Christiansen og andre. Nå tar vi disse rådene med oss tilbake til samarbeidsorganet for å ta stilling til hva vi gjør. Men vi vet at det haster med å få en samlet plan for fremtiden, sier Eidsvik.