Leger bryter loven

Leger føler seg presset til å bryte loven for å holde oppe behandlingstempoet.

Video nsps_upload_2009_6_4_19_58_19_424.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.


Effektivisering nødvendig

Pasientjournal
Foto: Eirik Haukenes / NRK

Leger ved sykehuset i Kristiansund ser seg nødt til å bryte reglene for føring av pasientjournalar for å holde behandlingstempoet oppe.

Reglene sier at journalen skal leses kun av de som er i direkte kontakt og har med behandlingen av pasientene å gjøre.

Men effektivisering fører til at også andre får behov for innsyn, for eksempel ved at andre leger får i oppdrag å sjekke ut et prøveresultat.

Beskyldt for journalsnoking

Ralph Herter

Ralph Herter er overlege ved sykehuset i Kristiansund. Han mener det er umulig å holde regelverket for journalføring.

Sykehuslegene frykter at dette kan bli tolket som journalsnoking, og at de kan bli straffet for det.

Overlege Ralph Herter sier han må bryte reglene dagliglig og tror at også de andre legene må gjøre dette.

Herter er helt klar på at det ikke er mulig å gjennomføre arbeidet hvis regelverket for innsyn skal tas bokstavelig.

Innskjerping i fjor

Regelverket for hvem som kan gå inn på en pasients journal ble skjerpet i 2008. Innskjerpingen var så omfattende at legene nå sliter med å holde seg innenfor det tillatte.

Maildebatten har rast på sykehuset etter at et brev ble sendt ut med presisering av innskjerpingene rundt journalinnsyn.

Enkelt å unngå mener ledelsen

Christian Bjelke

Christian Bjelke mener det er enkelt å unngå reaksjoner

Foto: Eirik Haukenes / NRK

Ledelsen i Helse Nordmøre og Romsdal mener det er enkelt å unngå regelbrudd. Direktør Christian Bjelke sier at det skal vere grov uaktsomhet før det blir reaksjoner.

Bjelke mener likevel at legene er tryggest viss de dokumenterer hvorfor de er inne i journalene.