NRK Meny
Normal

Legene får makta over førerkort

– Legene i fylket viser en formidabel interesse for de nye helsekrava til førerkort, sier assisterende fylkeslege Cato Innerdal. Men så får nå også legene mere makt over hvem som skal få kjøre bil.

Cato Innerdal

Enklere med nye helsekrav, sier assisterende fylkeslege Cato Innerdal.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Nytt regelverk fra 1. oktober gir fastlegene mye mer ansvar i vurderingene om du har helse til å kjøre bil. Muligheten til å søke Fylkesmannen om dispensasjon forsvinner i praksis.

I dag arrangerer Fylkesmannen et fulltegna oppsamlingskurs for legene og leger står i kø for å få kunnskap om det nye regelverket.

Betyr det nye regelverket at legene får mye større makt over hvem som skal kjøre bil?

– Ja, det er riktig. Det nye regelverket er mye mer konkret enn det vi har hatt til nå. Det vil i vesentlig større grad bli overlatt til den enkelte lege å lære seg regelverket og fylle ut de attestene og erklæringene som pasientene har behov for å kunne få utstedt sitt førerkort.

Betyr nytt regelverk at man må ha bedre helse enn før for å få førerkort?

– Nei, de som har førerkort i dag og er frisk eller har dispensasjon, vil i all praksis beholde det. For noen få grupper betyr det en innskjerping – for andre en liberalisering.

Slutt på dispensasjoner

18.000 har årlig søkt om dispensasjon fordi de ikke tilfredsstilte helsekrava til førerkort – rundt 1000 søknader bare i Møre og Romsdal.

– Først har myndighetene sagt at 18.000 ikke er friske nok til å ha førerkort og tatt fra dem førerkortet. Så har vi etter litt saksbehandling sagt at 17.500 av disse likevel er friske nok til at de kan få tilbake førerkortet.

– Dette har vært kjempetungvint. Derfor har man nå flytta grensa i det nye regelverket dit grensa i praksis har ligget, sier Cato Innerdal.

Behovet for å søke dispensasjon vil i praksis forsvinne. Det blir ikke en reell innskjerping eller liberalisering, men man vil ha status quo.

Lettere for noen – innskjerping for andre

For noen grupper betyr nye helsekrav en liberalisering, mens for andre vil det innebære en vesentlig innskjerping.

For sukkersjuke blir det for eksempel en liberalisering, likeså for de med ADHD og de med lette psykiske sjukdommer som tidligere har måttet ha dispensasjon. Etter nye regler vil de nå som oftest fylle helsekravet.

I høyere førerkortklasser 2 og 3 som lastebil, vogntog, taxi, utrykningsbiler blir det strengere krav til syn. I dag får enøyde dispensasjon til å kjøre. I nytt regelverk får enøyde ikke kjøre annet enn vanlig bil.

For en del som bruker vanedannende legemidler blir det også en innskjerping i forhold til typer legemidler og doser.

les også Færre dødsulykker etter skjerpa krav

I praksis forsvinner altså muligheten til å søke dispensasjon – det som står i regelverket blir regelverket.

Nå er linja flytta dit Helsedirektoratet ønsker at den skal ligge og den skal ikke flyttes. Man skal ikke ha et dispensasjonsregelverk som gjør denne linja utydelig og risiko for at det blir ulik saksbehandling mellom fylkene.

– Men mister man alle anke- og klagemuligheter dersom ikke fastlegen vil gi en førerkort?

– Fylkesmannen vil fortsatt være her som en veileder både for leger og enkeltpasienter og det blir en mulighet for å søke dispensasjon, men en snever mulighet.