Lege snoket i journal

En fastlege ved et legekontor på Sunnmøre snoket i pasientjournalen da han havnet i en privat konflikt med en pasient.

Cato Innerdal

– Fastlegen hadde en personlig konflikt med personen som ble utsatt for journalsnokingen, sier assisterende fylkeslege, Cato Innerdal.

Foto: Hans Thomas Eikrem / NRK

Helsetilsynet har bestemt seg for å gi advarsel til en utenlandsk lege som arbeidet ved et legekontor på Sunnmøre i en periode frem til høsten 2015.

Ifølge Helsetilsynet skal legen urettmessig tilegnet seg taushetsbelagt informasjon. Det var i desember 2014 at Helsetilsynet valgt å åpne sak mot legen. Han er utdannet i Danmark, og fikk lisens til å drive som lege i Norge 2005.

Legen arbeider i dag ikke ved det aktuelle legekontoret på Sunnmøre.

Ville forsvare seg mot anklager

Ifølge Statens helsetilsyn gjorde legen 24 søk i journalen til en person i løpet av fem dager. Dette skjedde etter at pasienten hadde byttet til ny fastlege.

Legen forklarer at han søkte i journalen for å tilbakevise påstander rettet mot ham. Legen mener han hadde rett til dette i sin stilling som fastlege, skriver Helsetilsynet.

I sin advarsel påpeker Helsetilsynet at legen ikke sjekket journalen for å yte helsehjelp, og at han dermed brøt helsepersonelloven. Den første bekymringsmeldingen mot legen kom 29. august 2014.

– Fastlegen hadde en personlig konflikt med personen som ble utsatt for journalsnokingen, sier assisterende fylkeslege, Cato Innerdal.

Ifølge Innerdal var det en nær privat relasjon mellom lege og pasient. Da det etter hvert utviklet seg en konflikt mellom de to, valgte pasienten å skifte fastlege.

– Det var på dette tidspunktet at legen tilegnet seg informasjon han ikke hadde lov til å søke i. Når en lege tilegner seg taushetsbelagt informasjon bryter han den grunnleggende tilliten som er gitt til helsepersonell, sier Innerdal.

Legen har vedgått overfor Helsetilsynet at han ikke burde vært fastlege for pasienten som ble utsatt for journalsnokingen.