Hopp til innhold

Lege skrev ut piller til kollega

En lege i Helse Møre og Romsdal har fått en kraftig advarsel fra Helsetilsynet etter at han i seks år skrevet ut vanedannende medikamenter til en kollega på samme avdeling.

Reseptlagte medikamenter

I seks år fikk sykepleieren smertestillende av en kollega på et sykehus i Møre og Romsdal.

Foto: Øyvind Johan Heggstad / NRK

Fra 2009 til februar 2015 skrev legen ved en medisinsk avdeling i Helse Møre og Romsdal ut store mengder med Paralgin forte og Imovane til en sykepleier ved avdelingen der begge to jobbet.

Nå har legen fått refs fra Helsetilsynet for brudd på flere paragrafer i Helsepersonelloven.

Skulle hjelpe kollega ut av en knipe

I september 2009 tok sykepleieren kontakt med legen for å få tabletter til smertelindring. Planen var at sykepleieren skulle bestille time hos sin fastlege, og at resepten skulle brukes frem til vedkommende hadde vært til time hos fastlegen.

Men slik gikk det ikke. I tiden fremover oppsøkte sykepleieren legen flere ganger, og fikk nye resepter. I løpet av årene mellom 2009 og 2015, da foreskrivingen pågikk, gjorde legen fire journalnotat i sykepleierens pasientjournal.

I notatene gir han uttrykk for bekymring. I journalen kommer det frem at sykepleieren flere ganger bestilte time hos sin fastlege, men at det alltid kom noe i veien, slik at timen ikke ble benyttet. I rapporten fra Helsetilsynet går det også frem at de to var enige om at dette var siste gang hun fikk utskrevet tabletter, og at sykepleieren skulle søke hjelp hos fastlegen.

I et journalnotat fra 6. august 2013 står det at pasienten jevnlig har fått utskrevet 100 tabletter Paralgin forte og 30 tabletter Imovane. Dette tilsvarer en dose på sju tabeller daglig.

Ifølge journalen var sykepleieren på dette tidspunktet klar til å trappe ned bruken av Paralgin forte til tre tabletter om dagen.

Klarte ikke slutteD

Tiden gikk, og sykepleieren fikk stadig nye resepter. Sykepleieren hadde nok en gang avtale hos sin fastlege, men måtte kansellere på grunn av sykdom. Nok en gang fikk sykepleieren utskrevet tabletter fra legen. I dette journalnotatet kommer det frem at det nå var viktig at sykepleieren fikk riktig behandling, og at dette nå måtte prioriteres.

For å understreke alvoret opplyste også legen at han fra nå ville benytte elektroniske resepter i håp om at sykepleieren forstod alvoret. 29. mai i 2015 ble det opprettet tilsynssak mot legen.

Legen har i ettertid innrømmet at han var naiv. Han opplyste at det var ubehagelig å gå inn i journalen til kollegaen, og at dette forklarer de få notatene som ble gjort de tre årene. Han ønsket heller ikke å lage problemer for sin kollega.

Helsetilsynet med krass kritikk

I sin avgjørelse skriver Helsetilsynet at regelmessig fornyelse av resepter bare skal skje som ledd i planmessig medisinsk behandling, hvor pasienten medvirker.

Foreskriving av vanedannende legemidler skal være en gjennomtenkt beslutning, og ikke resultat av tidspress eller overtalelse, skriver de.

Videre mener Helsetilsynet at det er ikke tilstrekkelig å begrunne fortsatt foreskriving med at pasienten mangler motivasjon for nedtrapping, har pasienten er i en vanskelig sosial situasjon, kommer med trusler eller forsøker å manipulere legen.

Helsetilsynet har påvist klare brudd på retningslinjene. De ser svært alvorlig på at foreskrivingen pågikk over flere år.

Bidro til avhengigheten

De er også skeptiske til at legen ikke gjorde diffrensialdiagnoser og vurderinger underveis, eller tiltak for å sikre at pasientens tilstand ble tilstrekkelig utredet.

Etter Helsetilsynets oppfatning har foreskrivingen av de vanedannende medikamentene vært pasientstyrt, planløs og helsefarlig. Den har også vært med på å påføre eller opprettholde pasientens legemiddelavhengighet.

Helsetilsynet mener den langvarige foreskrivingen kan ha førte til at pasienten ikke oppsøkte annen, og mer nyttig behandling og at vedkommende utviklet legemiddelavhengighet.

Legen arbeider i dag fremdeles ved den samme avdelingen. Sykepleieren er løst fra sitt arbeidsforhold, og Helsetilsynet gransker fremdeles saken.

NRK har vært i kontakt med legen, og han vil anke saken til Statens Helsepersonellnemnd.