Lege fratatt lisens -oppførte seg rart

Da legen oppførte seg rart, varslet de ansatte i Nesset kommune Helsetilsynet. Nå er legen fratatt autorisasjonen, og får ikke jobbe som lege i Norge.

Cato Innerdal

Cato Innerdal er assisterende fylkeslege i Møre og Romsdal. Han sier at vikarlegen hadde en adferd som ikke er forenlig med å være lege.

Foto: Hans-Olav Rise / NRK

Legen ble engasjert av Nesset kommune i et vikariat i juli i fjor. Den utenlandske legen var knyttet til et utleiefirma som formidler helsepersonell til nordiske land.

Legen var fastlegevikar ved legekontoret i Eidsvåg i to måneder. Flere ansatte i kommunen reagerte på mannens oppførsel.

Var syk

Mistet autorisasjon

Legen er fratatt autorisasjonen og får ikke jobbe som lege i Norge.

– Det Statens helsetilsyn har vurdert her, er at vedkommende har fremført en adferd som ikke er forenlig med å være lege. Legen var også syk, forteller assisterende fyleslege Cato Innerdal.

Ifølge rapporten skal legen ha slitt med egen sykdom i tillegg til rusmisbruk. Det var ansatte i Nesset kommune som til slutt varslet Helsetilsynet i september 2014. Helsetilsynet valgte derfor å granske den utenlandske legen.

Nå har rapporten kommet. Den slår fast at legen er fratatt autorisasjonen, og kan ikke lengre jobbe som lege.

– Folk reagerte på oppførselen til legen. Han viste en påfallende adferd, sier Innerdal.

I rapporten står det at de andre ansatte opplevde mannen som svært kontaktsøkende.

Kommune og utleiefirma får ros

– Er det god nok kontroll med vikarleger som får jobb rundt om i Norge?

– Det denne saken på en god måte beskriver, er hvordan Nesset kommune og vikarbyrået på korrekt måte håndterte bekymringsmeldingene som kom inn rundt denne legens adferd. Vi ble tidlig informert, og vi fikk opprettet tilsynssak som endte med at han ble fratatt retten til å jobbe som lege, sier Innerdal.

Mannen fikk autorisasjon til å jobbe som lege i Norge i 2009. Innerdal er usikker på hvor mannen jobbet før han kom til Nesset.

– Har dere indikasjoner på at pasienter ble feilbehandlet som følge av legens rusproblemer og sykdom?

– Nei. Vi har ikke fått noen konkrete saker som omhandler enkeltpasienter. Men det skal sies at Nesset kommune tok tak i saken, slik at denne legen fikk ekstra oppfølging, og at han ikke gikk i vakttjeneste alene, sier Innerdal.

I rapporten understreker Helsetilsynet at legen fikk gode tilbakemeldinger for sin faglige kunnskap, men at de velger å frata han autorisasjonen fordi de frykter at pasientsikkerheten kan være i fare i fremtiden.