Hopp til innhold

Legane vurderer å slutte

Fire månader etter at Helseplattformen blei innført ved St. Olavs hospital, viser ei spørjeundersøking at om lag ein fjerdedel av legane ved sjukehuset vurderer andre jobbar eller å gå av med tidleg pensjon. Føretakstillitsvalt Tobias Iveland i Yngre legers forening seier til Adresseavisen at verken løysinga eller kvardagen har blitt betre. I alt har 725 legar svart på undersøkinga frå Legeforeininga, og det er litt under halvparten av legane ved St. Olav.

St.Olavs hospital
Foto: Kommunal-og moderniseringsdepartementet / NRK