Ledigheten litt ned

Arbeidsledigheten i Møre og Romsdal var lavere i august enn måneden før. Grunnen er at det er færre ledige på Sunnmøre, mens ledigheten fortsatt har gått litt opp i Romsdal og på Nordmøre. Høyest ledighet er det i Kristiansund. Totalt var 3, 2 prosent av arbeidsstokken i Møre og Romsdal ledig ved utgangen av august , det er omtrent like mye som ellers i landet.