Lavere arbeidsgiveravgift til flere

Møre og Romsdal Arbeiderparti mener at flere distriktskommuner i fylket bør få en lavere arbeidsgiveravgift enn i dag. Dette vil være et viktig virkemiddel for å styrke det enkelte lokalsamfunn og næringslivet i kommunene ved å trygge og skape flere arbeidsplasser. Fylkesårsmøtet mener derfor at det er nødvendig med en gjennomgang av dagens ordning for å se hvilke kommuner som bør få en lavere arbeidsgiveravgift.