Hopp til innhold

Lav trivsel blant ungdom i Sandøy kommune

Lav trivsel og høye mobbetall blant ungdommen gjør at Sandøy kommune må ta tak. – Resultatene er alvorlige, sier folkehelsekoordinator Lene Breivik.

Lene Fjørtoft Breivik

Folkehelsekoordinator Lene Breivik er bekymret over nye tall som viser at flere unge i Sandøy opplever mobbing enn før.

Foto: Privat

I høst gjennomførte ungdomstrinnet ved Harøy skole i Sandøy Ungdataundersøkelsen som blant annet tar for seg temaene trivsel og psykisk helse.

– Ifølge resultatene av undersøkelsen har vi høye mobbetall og det er lav trivsel på skolen, forteller folkehelsekoordinator i Sandøy kommune, Lene Breivik.

– Vi må lytte til ungdommen

Ungdata er et system for lokale ungdomsundersøkelser, og tilbys alle landets kommuner og fylkeskommuner. Nå forteller Breivik at de vil gjøre et løft og sette i gang med tiltak som forhåpentligvis vil forbedre situasjonen blant ungdommen.

Sammenlignet med fjorårets undersøkelse er det flere som opplever mobbing og har dårligere helse enn før – både psykisk og fysisk.

Harøya

Harøya ligger langt nord i rekken av Nordøyane og er kommunesenter i Sandøy kommune.

Foto: Brede Røsjø / NRK

– Det er ungdommen som har svart ærlig og det må vi lytte til slik at vi kan hjelpe til, sier Breivik.

Selv om det var mindre bekymring etter resultata i 2015, forteller Brevik at det likevel ble satt i gang flere trivselstiltak i skolen allerede da.

– Det har skjedd mye etter det, både i samarbeidet mellom skolen og skolehelsetjenesten. Det har også kommet et tilbud i hvert klassetrinn for å styrke den psykiske helsen til elevene, men det tar tid før vi ser effekt, sier hun.

Vil invitere til folkemøte

Selv om det vil ta lengre tid før tiltakene i skolen vil vise resultater, forteller Breivik at de så snart som mulig vil kalle inn til et møte mellom elevene, folkehelsekoordinator og ordfører for å jobbe sammen og finne en løsning.

– Resultatene er såpass alvorlige at vi ikke vil sette oss bakpå og vente på effekt, vi vil vise at vi bryr oss og samle samfunnet til engasjement, sier hun.

Ifølge en pressemelding fra kommunen, har elevrådet også hatt Ungdata som sak, og jobber med konkrete tiltak sammen med rektor på skolen, Cecilie Johansen.

Lettere å mobbe på sosiale medier

Åse Kristin Ask Bakke (20), varaordfører i Sandøy kommune og fylkessekretær hos AUF i Møre og Romsdal, er godt kjent med ungdommene i Sandøy, og tror at noe av grunnen til økningen når det gjelder mobbing kan være mobbing på sosiale medier.

Åse Kristin Ask Bakke

Ungdomspolitiker og varaordfører i Sandøy (Ap), Åse Kristin Ask Bakke, mener

– Selve mobbeproblemet har nok alltid vært der, men nå er det andre måter å mobbe på. Sosiale medier gjør terskelen mye lavere for å mobbe, forteller hun.

Som MOT-kommune ble Sandøy kåret til en av de beste ungdomskommunene for et par år tilbake. Bakke mener at politikernes oppgave er å fortsette som MOT-kommune og ha en møteplass for ungdom. Hun jobber også tett med ungdommens kommunestyre og forteller at de jobber med å sette i gang og foreslå tiltak.

– De er veldig engasjerte. Nå har det blant annet blitt foreslått å ha en dag hvor det vil være fokus på psykisk helse og mobbing blant ungdom og foreldre, sier hun.