Hopp til innhold

Lav ledighet i Møre og Romsdal

Ved utgangen av september 2022 var 3. 436 arbeidssøkere registrert som helt eller delvis ledige, eller som deltakere i et arbeidsmarkedstiltak i Møre og Romsdal. Dette utgjør 2,5 prosent av arbeidsstyrken. 227 av arbeidssøkerne er personer som er permitterte. Det melder Nav. Størst er arbeidsledigheten i kommunene Sande, Ulstein og Herøy.

– Det er stor etterspørsel etter arbeidskraft i deler av industrien og i mange yrker. Blant annet er det etterspørsel innen lagerarbeid, merkantile oppgaver, elektro, transport, helse og sosial, utdanning og salg og service. Utfordringene med å rekruttere faglært arbeidskraft i Norge gjør at noen bedrifter vurderer å rekruttere fra andre land, sier direktør Stein Veland.