Laust løetak

Den kraftige vinden har gjort at eit løetak har losna på Flisneset i Ålesund. Brannvesenet er på veg for å prøve å berge det.