Larver spiser alt det grønne på fjellbjørka

Grønne larver herjer hardt med fjellbjørka i store områder på Dovrefjell og spiser alt bladverket. Nå advarer eksperter mot sprøyting for å drepe larvene.

Larve av fjellbjørkemåler

Foto tatt sist torsdag av ei målerlarve i Kongsvoll fjellhage.

Foto: Tommy Prestø NTNU

– Det ser dramatisk ut når alt det grønne blir spist opp, sier Tommy Prestø. Han er leder for den biologiske forskningstasjonen og fjellhagen til NTNU på Kongsvoll i Drivdalen. Når det du forventer skal være grønt om sommeren plutselig står der og er brunt og svart, da ser det dramatisk ut.

Naturlig oppblomstring

Men dette er ei naturleg oppblomstring av larver av sommerfuglarten "liten fjellbjørkemåler" som topper seg hvert tiende år.

– Det er en naturlig del av dynamikken, sier Prestø, for disse bjørkemålerne har en naturlig syklus på samme måte som smågnagere som lemen har sykluser.

Varsla katastrofe

– Dette er en varsla "katastrofe" på den måten at vi så det i fjor høst at det var store mengder voksne målere som sverma på høsten. Det er de som nå har lagt egg og egga er klekt og det blir store mengder larver.

Bjørkemålere

Bjørkemålere på Kongsvoll oktober 2015. Det var da store mengder voksne målere. Disse la egg og det er eggene deres som nå har blitt til larver.

Foto: Tommy Prestø/NTNU

Fjellbjørka tåler veldig greit en kraftig nedbeiting av larver én sesong, sier Prestø. Bjørka er en stor og robust organisme med store røtter og mye energi å gå på.

– Skulle det bli like mye larver neste år, sa kan det bli mer alvorlig, for en del av trærne har brukt opp opplagsnæringa. Uten grønne blad i sommer får de ikke fylt opp med energi i røttene. Da kan en del begynne å skrante og noen trær vil kunne dø.

Mellom 2002 og 2009 skjedde en omfattende skogdød på Nordkalotten da 10.000 kvadratkilometer av småbjørkeskogen mer eller mindre ble ødelagt av larver.

Ikke årsak i klimaendring

– Det er viktig å presisere at dette ikke har noe med klimaendringer å gjøre, men er en helt naturlig syklus. Man skal ikke bruke sprøytemidler, slik enkelte har tatt til orde for i Gudbrandsdalen, sier Tommy Prestø. Sprøyting er det ingen vits i og man skal la naturen gå sin gang.