Hopp til innhold

Langt flere unge stemte ved lokalvalget

Unge engasjerer seg mer i politikk, og klimasaken kan være en grunn til at flere unge stemmer.

Odin Farstad, Lisa Yasmin Breivik Svinø, Karethe Rye Torben, Maria Haugan Gjøsund.

UNGE VELGERE: Lisa Yasmin Breivik Svinø, Karethe Rye Torben og Maria Haugan Gjøsund er elever ved Fagerlia videregående skole i Ålesund. Alle stemte ved lokalvalget 2019.

Foto: Olaug Bjørneset / NRK

– Vi unge tar mer eierskap over egen framtid enn før. Vi har lyst på endringer, og vi ser at det kan skje gjennom politikk. Vi må bare legge press på politikere og vise vår stemme, sier Lisa Yasmin Breivik Svinø.

Lise Yasmin Breivik Svinø

Lisa Yasmin Breivik Svinø.

Foto: Olaug Bjørneset / NRK

Langt flere unge stemte ved årets lokalvalg, viser helt ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Den generelle valgdeltakelsen har gått opp, men det er spesielt tallet på velgere under 30 år som har økt. Det vil si at dagens unge voksne er mer engasjert i politikk enn tidligere.

Lokalvalg 2015 og 2019

Alder

Stemte i 2015

Stemte i 2019

18-21

43 %

53 %

22-25

37 %

47 %

26-29

41 %

51 %

30-33

48 %

53 %

34-37

54 %

56 %

Blant årets førstegangsvelgere var Lisa Yasmin Breivik Svinø (18).

– Jeg stemte ved lokalvalget fordi det ikke bare er en rettighet jeg har, det er en plikt, sier Svinø.

18-åringen har vært politisk engasjert i flere år, og synes at aldersgrensen for å stemme ved lokalvalg bør senkes til 16 år.

Medelev Maria Haugan Gjøsund (18) har politikk som et valgfag på skolen, og synes det er interessant. Faget har gjort henne mer opplyst.

– Jeg har muligheten til å stemme, og den tok jeg istedenfor å sitte å klage, sier hun.

Greta Thunberg inspirerer

Miljø og klima har vært på dagsordenen under dette valget. Johannes Bergh, leder av Stortingsvalgundersøkelsen ved Institutt for samfunnsforskning (ISF), forteller at klimadebatten har skapt engasjement hos unge.

Johannes Bergh, forsker

Johannes Bergh forsker på politisk deltagelse, stemmegivning, politisk mobilisering av ungdom, valgordninger og ulike prosjekter knyttet til demokratiske innovasjoner og reformer.

Foto: UiO

– Unge velgere er opptatt av klimasaken. Det er sannsynlig at saken har mobilisert flere unge, sier Bergh.

Klima er en viktig sak for Lisa Yasmin Breivik Svinø og andre videregåendeelever i Ålesund og saken spilte en rolle da både hun og medelev Odin Farstad skulle stemme.

– For meg er klima den viktigste saken, sier Svinø.

18-åringene trekker fram Greta Thunberg som en stor inspirasjon, og at det hjelper at det ikke bare er eldre folk som snakker om politikk, men også unge.

– Greta Thunberg har hatt stor politisk innflytelse i veldig ung alder. Jeg tror at hun har inspirert mange unge, sier Odin Farstad.

Klimademonstrasjon

Greta Thunberg har engasjert unge mennesker over hele verden i klima. Hun startet de kjente skolestreikene.

Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Skolen engasjerer elevene

På Fagerlia videregående skole skal alle førsteklassingene gjennom et politisk rollespill kalt Lillestortinget. Her leker elevene politikere som skal diskturere politikk, debattere saker, og gjøre vedtak.

– Jeg har ikke vært så interessert i politikk, men etter Lillestortinget har engasjementet gått oppover. På rollespillet fikk jeg innsyn i de ulike politiske partiene, og jeg fant ut hvilke partier jeg er mest enig med, sier Farstad.

Kvinner er mer engasjerte enn menn

Statistikken til SSB viser at flere kvinner enn menn stemmer ved politiske valg. Dette er et mønster som gjelder for alle aldersgrupper helt fram til pensjonsalder.

– Dette er en trend vi har sett siden 90-tallet, sier valgforsker Johannes Bergh.

Flere kvinner enn menn stemmer

Alder

Kvinner

Menn

18-19

64 %

53 %

20-24

53 %

42 %

25-44

61 %

52 %

45-66

74 %

70 %

67-79

78 %

79 %

80+

57 %

69 %

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Elevene ved Fagerlia videregående synes dette er uheldig.

– Det er kjempeviktig for demokratiet vårt at alle grupper engasjerer seg, sier Svinø.

– Menn bør også få fram sin stemme i samfunnet, sier Farstad.