Langt dyrare Nordøyveg

Dei justerte planane for Nordøyvegen blir mellom 50 og 100 millionar kroner dyrare enn først rekna med, skriv Sunnmørsposten. Ifølgje avisa blir tunnelane 270 meter lengre. Planane blei stoppa av Vegdirektoratet etter nye forskrifter i 2015.