NRK Meny

Landskapet gror igjen

Møre og Romsdal er det fylket som produserer mest mat her i landet – om jordbruk og fiske sees under ett. Men landskapet gror igjen og dette truer også matjorda som er et viktig grunnlag for den grønne økonomien, skriver forskning.no. – Det blir færre og færre bønder. Dette gjør at kjøreavstandene blir større og større. Små arealer med lavere avlinger blir ofte nedprioritert og mye dyrka mark gror igjen, sier Arnar Lyche i Bondelaget.

Ku på beite
Foto: Frank May / NTB scanpix