Landbruksministeren gir Mattilsynet svarfrist

Mattilsynet får nå svarfrist for å dokumentere hva som er svakhetene ved å bruke usynlige gjerder for geiter.

Geiter med usynlig gjerde

Geiter har i lengre tid blitt utstyrt med de spesielle klavene som gjør at det holder seg innenfor et usynlig gjerde. Dette kan revolusjonere bruken av utmarka, og kan benyttes for flere typer dyr, mener oppfinnerne i Batnfjorden.

Foto: Roar Strøm / NRK

Gründerne bak geitklaveprosjektet Nofence har i år testet 1000 klaver i 78 forskjellige besetninger i landet for å finne ut om det usynlige gjerdet fungerer godt nok. Teknologien fungerer slik at dersom geitene går utenfor området de skal være i, kommer først en lyd, og etterpå får de et strømstøt. Det er nettopp dette strømstøtet som dyrene påføres, som er sakens kjerne.

Selskapet i Batnfjorden mener prosjektet har gått bra, og at gjerdefunksjonen har fungert. Men i sommer skrev Mattilsynet et notat der de slår fast at Nofence per i dag ikke er tilstrekkelig utprøvd og dokumentert i forhold til dyrevelferdsloven. Derfor gir de ikke tillatelse til bruk av elektriske klaver på geit.

Selskapet bak den nye teknologien skjønner ikke hvilken dokumentasjon Mattilsynet mangler.

Oscar Hovde Berntsen

Oscar Hovde Berntsen er daglig leder i NoFence.

Foto: Roar Strøm / NRK

– Vi forstår ikke hva som er udokumentere, sier Oscar Hovde Berntsen i Nofence.

Mens de venter på svar, opplever selskapet en tøff økonomisk situasjon.

– Vi hadde tenkt å tidoble produksjonen neste år. Dette kan revolusjonerer landbruket. Men nå ser det ut som om vi må utsette prosjektet, sier styreleder Olbjørn Kvernberg.

Olbjørn Kvernberg

Olbjørn Kvernberg er styreleder i Nofence og frykter at klave-prosjektet nå må utsettes.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Krever at Mattilsynet svarer

Nå har selskapet bedt om veiledning fra landbruks- og matminister Jon Georg Dale om hva de bør gjøre.

Landbruksministeren liker ikke at selskapet ennå venter på konkrete svar om hvilken dokumentasjon Mattilsynet savner.

– Dersom Mattilsynet mener teknologien ikke er tilstrekkelig dokumentert, må de peke på svakheten. Det har jeg sagt til dem at jeg forventer svar på.

Statsråden på sin side, kan ikke gå inn og godkjenne teknologien.

– Det kan ikke jeg gjøre uten at jeg vet at dyrevelferden er ivaretatt, seier Dale.

Han er opptatt av å legge til rette for ny teknologi i norsk landbruk.

Mat- og landbruksminister Jon Georg Dale

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale ber om raskt og konkret svar fra Mattilsynet.

Foto: Roar Strøm / NRK

– Denne teknologien kan, hvis den fungerer, bidra til at vi får ta i bruk utmarksområdene våre. Derfor har jeg forventninger om at vi fra offentlige myndigheter skal være så klare, at Nofence har reell mulighet til å dokumentere om dette er godt nok.

Han ber nå Mattilsynet om å følge opp saken, og gir dem altså svarfrist. Han vil snakke med Mattilsynet alt i morgen for å holde seg informert om hva tilsynet opplever som manglende dokumentasjonen.