Landbruksminister skeptisk til kompetansekrav for bønder

– Jeg er grunnleggende skeptisk til å gjøre endringer som bidrar til å kasta ungdom ut av landbruket heller enn å bli skubba inn, sier landbruksminister Jon Georg Dale (FrP).

Landbruksminister Jon Georg Dale og bonde Eva Lindseth

Landbruksminister Jon Georg Dale i frisk diskusjon med bonde Eva Lindseth i Fræna i Romsdal.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Dale kom med uttalelsen da han besøkte Malme gård i Fræna i Romsdal fredag på sine første gårdsbesøk i hjemfylket etter at han tiltrådte.

Landbruksministeren kommenterte rekrutteringsutvalget som denne uka la fram sin rapport om tiltak for å få flere unge inn i landbruket. Flertallet i utvalget ønsker et kompetansekrav for landbruket tilsvarende 3-årig videregående skole eller voksenagronom. Utvalget mener at kravet ikke bør få tilbakevirkende kraft.

Les også Fylkesleder i bondelaget om kompetansekrav

Landbruksminister Jon Georg Dale i fjøs i Fræna

Landbruksministeren besøkte fredag Malme gård i Fræna i Romsdal der bonde Bjørn Are Malme er ung driver av gården.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Jon Georg Dale sier et absolutt kompetansekrav til bønder ikke er vegen å gå. Nå har jeg fått rapporten denne uka og skal bruke tid på å sette meg inn i den, sier Dale. Så skal jeg se om der er ytterligere grep for å stimulere ungdom til å velge landbruksyrket.

– Skal vi lykkes med å få et effektivt landbruk over tid, så er rekruttering av ungdom den største utfordringa de kommende tiåra. Dette er et perspektiv som er lenger enn fra valg til valg og lurt å ha med seg, sier landbruksministeren.