Lakseskatt kan gi milliardinntekt

Debatten om ein såkalla lakseskatt går for fullt, og fleire lokallag og fleirtalet i eit eige verdiskapingsutval meiner høgre skal gå for ein særskatt for lakseoppdrett. I dag er det berre olje og vasskraftnæringa som betalar ein slik skatt. Om ein innfører lakseskatt vil det seie om lag 7 milliardar kroner ekstra å rutte med i året. Sjømat Noreg, som organiserer oppdrettsnæringa seier nei til ein slik skatt. Dei vil heller gjere endringar som gir meir stabile inntekter til kommunar der ein driv med oppdrett.

Oppdrettslaks
Foto: André Bendixen/NRK