Lakseparasitt påvist i nok en elv

Prøvene er nå klare. De viser at også Breidvikelva i Rauma har vært infisert av lakseparasitten gyrodadactylus salaris.

Isfjorden

Breidvikelva går på nordsiden av bygda Isfjorden i Rauma. Prøvene som ble tatt før rotenonbehandlingen viser at det var lakseparasitt i elven. Det kan ta 6 år før man vet endelig om rotenonbehandlingen har vært vellykket.

Foto: Steinar Vikås

Lakseparasitten gyrodactylus salaris er en fryktet gjest i norske lakseelver. parasitten har ført til at bestanden av laks er blitt satt kraftig tilbake i flere norske vassdrag. Man er ikke helt sikker, men trolig kom den til Norge i forbindelse med innførsel av levende laks og regnbueørret fra Sverige på midten av 1970-tallet.

Problemet med gyrodactylus-infisering av elver har vært så stort, at man har tatt i bruk giften rotenon for å få bort parasitten. For en periode drepes da mye av livet i elven, også laksen. I mellomtiden tas rogn og melke fra fisken vare på i nedfrosset stand, for senere å gjenskape hver enkelt elvs laksestamme.

Breidvikelva

Breidvikelva renner på nordsiden av Isfjorden.

Foto: Googlemaps

Prøvene som nå er analysert ble tatt i Breidvikelva tidligere i år. På dette tidspunktet var det ikke tidligere kjent at denne elva var infisert av parasitten. Elven ligger i midlertid i et område der det var flere smittede elver.

Man antar at smitten er ført til Breidvikelva med feilvandrende infisert fisk fra en av de andre elvene. Parasitten overlever en slik vandring, heter det i pressemeldingen fra Mattilsynet.

Til alt hell sto også Breidvikelven på listen over elver i Romsdalsregionen som ble behandlet med rotenon i 2013. De aktuelle prøvene ble tatt før elven ble behandlet.

Påvisningen nå er ikke så veldig oppsiktsvekkende, i og med at prøvene ble tatt FØR rotenonbehandlingen. Men den er vesentlig for statistikken, på den måten at antall elver i statistikken over antall infiserte elver nå er økt, sier Ivar Hellesnes, i Mattilsynets seksjon for fiskehelse og fiskevelferd.

Sammen med de andre elvene i Romsdalsregionen skal rotenonbehandlingen gjentas også neste år. Deretter går elvene inn i en overvåkingsfase.

Vi diskuterer hele tiden hvor lang tid det må gå før vi friskmelder elvene. Det har blant annet sammenheng med alderen på smolten i elvene. Men slik vi vurderer det, kan det ta seks år før elvene blir friskmeldt, sier Hellesnes.

Elvene i området har også tidligere blitt behandlet med rotenon. Likevel dukket parasitten opp igjen ...

Jo, men man må være klar over at behandlingsmetodene har gjennomgått en omfattende forbedring. Vi har en langt mer systematisk behandling nå enn det som var tilfellet da elvene i området ble behandlet forrige gang, sier Hellesnes til NRK.