Lakselusnivået nesten halvert i fylket

Oppdrettsnæringens tiltak ser ut til å virke. Det er blitt investert i bedre teknologi og nye løsninger og i år antall lus i anleggene i fylket halvert.

Oppdrettsanlegg, oppdrett av laks.

OPPDRETT: Fisken i oppdrettsanleggene i fylket har mindre lus enn på samme tid i fjor.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Jan Erik Øksenvpg i Kontali analyse

NEDGANG: Jan Erik Øksenvåg i Kontali mener det ser langt bedre ut i år med tanke på lakselus.

Foto: Anne-Mari Flatset/NRK

Oppdrettsnæringen ser ut til å ha funnet metoder som kan virke mot den fryktende lakselusen.

I Møre og Romsdal blir det stadig mindre lus i anleggene. Faktisk er antallet halvert sammenlignet med fjoråret, viser en rapport fra analyseselskapet Kontali. Næringens tiltak ser ut til å virke.

– Det ser langt bedre ut nå enn på samme tid i fjor. Det er nesten en halvering av lusnivået. Man har lært av feilene man gjorde i fjor og har bygd opp kapasitet og beredskap knyttet til det. Det har kommet bedre teknologi, og utstyrsleverandørene har grepet sjansen og funnet nye løsninger. Dette er en kreditt man må gi til næringen selv og til leverandørindustrien som har vært med på laget, sier Jan Erik Øksenvåg i analyseselskapet Kontali i Kristiansund.

– En ny retning

Lakselus

LAKSELUS: Det er blitt mindre av disse på oppdrettslaksen i Møre og Romsdal.

Foto: NRK

Lakselus er en parasitt man finner på laksefisk. Den lever av slimet, huden og blodet til fisken.

Fjoråret var krevende, og oppdrettsanleggene på Nordmøre ble spesielt hardt rammet. NRK var med Mattilsynet på en kontroll i et anlegg i Halsafjorden onsdag, og nå ser det langt bedre ut.

– Jeg opplever at det er en ny retning i oppdrettsnæringen der de tar i bruk mer forebyggende tiltak mot lus og tar i bruk alternative behandlinger mot lus. Og de har et voldsomt fokus både på renhold av anlegg og utstyr, og på stell og pleie av rensefisk i tillegg til andre forebyggende tiltak, sier veterinær hos Mattilsynet, Aud Skrudland.

Kontroll?

Veterinær hos Mattilsynet Aud Skrudland

INSPEKTØR: Veterinær hos Mattilsynet Aud Skrudland var på inspeksjon på et anlegg i Halsa.

Foto: Anne-Mari Flatset(NRK

Anlegget i Halsafjorden bruker en tett presenning som går 7,5 meter ned i sjøen. Det skal forebygge at lus kommer inn i anlegget. I tillegg har de satt ut rognkjeks – en oppdrettet fisk som spiser lus.

Men har næringen kontroll og nærmer seg en seier over lakselusen nå?

– Det har jeg ikke lyst til å uttale meg om enda, for erfaringene er at problemene med lus blir størst utover høsten. Utgangspunktet i år er langt bedre i gjennomsnitt enn det var i fjor. Det er noen få som skiller seg negativt ut og det er de vi vil bruke våre krefter på, for å forebygge at de sprer smitte til mange nye anlegg, sier Skrudland.