Lågare aktivitet i Veslemannen

Det har kome mange store massar frå den rasutsette Veslemannen i Rauma dei siste dagane. Også søndag kveld var det mykje aktivitet i fjellet, men det avtok samtidig med nedbøren, seier Lars Harald Blikra i NVE. Likevel er fjellet meir ustabilt enn nokon gong, og Blikra reknar med at mykje kjem til å skje i løpet av året.

Lars Harald Blikra
Foto: Tore Ellingseter / NRK