Hopp til innhold

Lagarbeid har kuttet sykefraværet

Kristiansund kommune har halvert vikarbruken, kuttet sykefraværet med tre prosent og det er 30 prosent nedgang i overtiden.

Avdelingsleder Elisabeth Sandstad

Avdelingsleder Elisabeth Sandstad er mer opptatt av nærvær enn av fravær.

Foto: Anne-Mari Flatset / NRK

Avdelsingsleder Elisabeth Sandstad er en av de som har vært med og kuttet fraværet fra ti prosent i starten av året til 7,5 prosent nå mot slutten.

– Har man økt nærvær på arbeidsplassen så kommer syke tidligere tilbake i jobb. Det gjør at vi har mindre bruk av innleigde vikarer.

For i tillegg til at sykefraværet har gått ned er vikarbruken halvert, samtidig som overtiden er redusert med 30 prosent. Assisterende rådmann Per Sverre Ersvik anslår at kommunen sparer 20 millioner i året på dette.

I disse dager prøver mange ansatte å sammen snekre sammen en ny turnusplan.

– Her er det også viktig at at den enkelte blir sett og hørt. Vi må ha en dialog og må legge til rette på arbeidsplassen i de periodene det er nødvendig, sier Standstad.

Lagarbeid og nærvær er stikkordene

Gruppearbeid

I disse dager er det gruppearbeid for å utarbeide nye turnusplaner. Lagarbeid er stikkordet.

Foto: Anne-Mari Flatset / NRK

Ordbruken kan også være viktig, og både Kleven Gasser og Standstad bruker ordet nærvær oftere enn de bruker ordet fravær. «Nærvær til den enkelte medarbeider», er uttrykk de bruker. Resultatet og målet er at økt trivsel skal føre til lavere fravær.

– Det at vi er et lag, at ledere og medarbeidere har sett hverandre og brydd seg om hverandre, og at vi har hatt et godt samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten har vært helt avgjørende for at vi har lykkes, seier personalsjef Anniken Kleven Gasser.

For dette har skjedd samtidig med omorganisering og omstilling, og der fokus fortsatt skulle være gode tjenester til kommunens brukere og innbyggere.

– Det handler om lagarbeid, sier Kleven Gasser.