Låg arbeidsløyse

Arbeidløysa kan stige noko dei neste månadane fordi det kjem inn varsel om permitteringar og oppseiingar. Det seier fylkesdirektør i NAV Stein Veland. Talet på arbeidslause har som vanleg gått ned nokre hundre frå august til september. No er det vel 3 500 personar utan arbeid her i fylket. Det utgjer 2.5 prosent av arbeidsstokken. På same tid i fjor var arbeidløysa på 16.4 prosent.