Får testet planene for store skred under Mannen-beredskapen

Beredskapen som er på plass i Rauma på grunn av det ventede skredet fra Mannen, vil danne læring for lignende situasjoner i framtiden.

Mannen

Alle beredskapsetatene får uvurderlig erfaring fra situasjonen i Rauma mener Fylkesmannen i Møre og Romsdal. i nesten to uker har Sivilforsvaret holdt vakt og hatt lytteposter ved broen over til Lyngheim under Mannen.

Foto: Terje Reite / NRK

Fylkesmann Lodve Solholm

Fylkesmann Lodve Solholm sier at de nå lærer av skredfaren i Rauma.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Det sier fylkesmann Lodve Solholm som har det øverste ansvaret for beredskapen i Møre og Romsdal. I fremtiden vil det komme mange større steinskred, og læringen fra denne situasjonen nå er uvurderlig.

– Det er først når du får praktisere en slik situasjon i virkeligheten at du får se om planene er gode, sier han.

Fylkesmannen sier at selv om planene er aldri så god, så blir ikke ulykkene og hendelsene som de planlegger for, akkurat slik de tar høyde for.

– Men jeg har alltid sagt at i enhver hendelse er vi nødt å improvisere. Men det er komplett umulig å improvisere dersom en ikke har godt planverk. De grunnleggende tingene som vi får oppleve nå er bare en brøkdel av de store tingene vi får oppleve senere.

Forventer mye større ras i fremtiden

De siste ukene har det vært høy beredskap i Rauma kommune. For nesten to uker siden måtte 11 personer evakueres fra hjemmene sine fordi en fryktet at et skred fra fjellpartiet Mannen kunne komme når som helst.

Tirsdag i forrige uke trodde geologene fjellblokken ville løsne. Men skredet har latt vente på seg. Det er nå meldt kaldere vær i området og geologene sa søndag at de nå tror at bevegelsene fortsatt skal være stabile, eller gradvis avta. I helga var bevegelsene på 1,5 centimeter per døgn i den øvre delen, og på 2 millimeter i den nedre delen.

Men skredfaren rundt fjellpartiet Mannen i Romsdalen er bare småtteri sammenlignet med det som venter i fremtiden. Bare i Møre og Romsdal er flere fjellpartier overvåket.

Åkneset i Stranda beveger seg opptil ti centimeter i året og vil utløse en enorm flodbølge når den raser. I Norddal ligg Hegguraksla som kan utløse et fjellskred på en til to millioner kvadratmeter. Og den delen av Mannen som kan rase nå er liten i forhold til hele fjellpartiet mannen som også blir overvåket.

Solholm mener at mange av de grunnleggende tingene som Rauma kommune, helseforetaket, Åknes/Tafjord Beredskapssenter, politiet, Sivilforsvaret, NVE, Vegvesenet og alle som er med nå gjør, vil de lære av senere.

– Vi skal gjøre de samme tingene senere, kanskje i større format, men likevel så får vi nå trene på de grunnleggende tingene som vi vet vi må gjøre den dagen Store-Mannen, Hegguraksla eller Åkneset måtte komme, sier han.

Mannen 3. november