Hopp til innhold

Lærer å takle depresjonen

Depresjon er blitt en folkesykdom. Mange kommuner gir nå tilbud om kurs for folk som vil lære å takle tunge tider.

Kari Raanes Kaspersen

Kari Raanes Kaspersen

Foto: Anne-Mari Flatset

Kari Raanes Kaspersen er psykiatrisk sykepleier i hjemmetjenesten i Kristiansund. Hun bekrefter at det er stadig flere som søker hjelp. Hvert halvår tilbyr kommunen et kurs i å mestre sin egen depresjon, og mange har stort utbytte av dette kurset, forteller hun.

Kurs for folk flest

- Dette er et lavterskelkurs - det skal nå den alminnelige mann og kvinne og gjelder lettere til middels depresjoner og angstlidelser. Noen tar kontakt med oss direkte, andre blir henvist av fastlegen sin eller psykiatrisk poliklinikk, forteller Kari Raanes Kaspersen.

- Målet er å minske graden, varigheten og følgene av depresjonen, og dermed også forebygge seinere depresjoner. Vi kan ikke hjelpe alle, men vi har bemerkelsesverdig bra resultater.  De som lider av depresjon, har lett for å isolere seg, og én gunstig ringvirkning av kurset er at folk skaffer seg større nettverk.

Tankene

- Kurset skal lære folk å arbeide med tankene sine - vi arbeider med å gi dem innsikt i sine egne tankebaner. Jo dypere depresjonen er, desto mer negative er de automatiske tankebanene. Målet er å snu tankene i positiv retning, sier Kari Raanes Kaspersen.