Ladestasjoner for elbil kan bli påbudt i parkeringshus

En lovendring gjør at det kommer nye krav om ladepunkter for elbil på alle parkeringsområder. – Det er helt uforståelig at parkeringsselskapene ikke tar dette med i planene allerede nå, sier stortingsrepresentant Fredric Holen Bjørdal (Ap).

Innkjøring Aksla parkering

Det nye parkeringsanlegget under byfjellet Aksla i Ålesund, skal åpne i midten av april. Eierne vil ikke tilby ladestasjoner for elbiler fordi de frykter store branner.

Foto: Remi Sagen / NRK

I midten av april åpner et parkeringsanlegg for nesten tusen biler i Ålesund. Ingen av plassene får lading for elbil. Aksla Parkering AS frykter brann og viser blant annet til Teslaen som tok fyr under hurtiglading i Gjerstad. Flere steder har brannvesenet advart mot vanskelig slukningsarbeid hvis det begynner å brenne i en elbil inne i et garasjeanlegg.

Elbilforeningen: – Ikke farlig å lade Teslaer

Vegtrafikkloven får krav om ladepunkt

Lading av elbil på Utstillingsplassen i Ålesund

Ålesund har foreløpig bare ladestasjoner utendørs.

Foto: Remi Sagen / NRK

Nå kommer det endringer i vegtrafikkloven som innebærer at krav til ladepunkt på parkeringsområder blir regulert. Hvor omfattende disse kravene blir er foreløpig ikke kjent, men Samferdselsdepartementet opplyser at dette blir klart i nær framtid (se faktaboks).

EU-landene har allerede vedtatt sitt Clean-Power direktiv, som også kan komme til å gjelde i EØS-området. Målet er å begrense de miljømessige virkningene av transport, og å utvikle markedet for alternative drivstoff. Det betyr blant annet at et tilstrekkelig antall ladepunkter for elbiler skal være tilgjengelig, også i private parkeringsanlegg.

Aksla Parkering sier fremdeles nei

Dette fører ikke til noen endring i planene til Aksla Parkering. Prosjektkoordinator Arve Tonning bekrefter at de som parkerer må klare seg uten ladestasjoner. Styreleder Gunnar Haagensen har ingen utfyllende kommentarer. Han vil heller ikke si noe om hvilke kilder Aksla Parkering har når det vises til økt brannfare hvis det blir ladepunkter for elbiler i anlegget.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) slår fast at "elbiler ikke brenner oftere enn andre biler, og de utvikler ikke mer energi ved varmgang og brann enn andre biler. De representerer derfor ikke en større fare", skriver DSB i sin informasjonsbrosjyre om lading av elektriske biler.

Politikerne har ingen makt over private anlegg

Det er sterke politiske reaksjoner mot Aksla Parkering som ikke vil tilby lading for elbiler, men foreløpig finnes det ikke noe lovverk som kan pålegge private aktører å etablere ladeplasser.

Det er helt uforståelig at eiere av nye parkeringsanlegg ikke tar med lading av elbil i planene.

Fredric Holen Bjørdal, stortingsrepresentant (Ap)
Fredric Holen Bjørdal, Stortingsrepresentant fra Ørsta (Ap)

Fredric Holen Bjørdal, stortingsrepresentant (Ap)

Foto: Arbeiderpartiet

– Det er helt uforståelig at eiere av nye parkeringsanlegg ikke tar med lading av elbil i planene. Dette er noe som vil tvinge seg fram uansett. Etterspørselen vil øke fra stadig flere elbil-eiere, sier stortingsrepresentant Fredric Holen Bjørdal (Ap). Han er selv fra Ørsta, og har lite til overs for at Sunnmøres regionsenter vil få et stort parkeringsanlegg uten lading for elbil.

Bjørdal innrømmer at han foreløpig ikke har politisk makt til å endre på dette, men han mener at også private anleggseiere bør innrette seg etter de lovene som man vet kommer.

Flere elbiler på norske veier

– Vi har et klart mål om å få flere elbiler på norske veier. En viktig forutsetning for å lykkes med det er at det kommer et tilstrekkelig antall ladestasjoner i alle parkeringshus.

Ladegarasje for elbiler under Akershus festning

Norske politikere vil ha flere elbiler på norske veier og da mener mange det bør være ladestasjoner i parkeringshusene.

Foto: Jane Rasmussen/NRK

Fredric Holen Bjørdal legger vekt på at det i over ti år har vært jobbet med et forslag til et felles reglement for privat og offentlig parkering. Før sommeren i fjor vedtok et samlet storting en lovtekst der det skal bli full adgang til å stille vilkår om plikt til å ha ladestasjoner for elbil.

– Nå venter vi bare på at lovverket skal komme på plass. Et parkeringsselskap som vet at kravet vil komme og ikke forholder seg til det, vil stille seg i et ekstra dårlig lys, mener Bjørdal.

– Hvis Ålesund ønsker å være en fremtidsrettet by, så må det komme tilbud om lading fra Aksla parkering. Dette vil jeg følge opp politisk, sier han.

Regner med at parkeringsselskapet finner en løsning

Parlamentarisk leder for Fremskrittspartiet, Harald T. Nesvik, kommer fra Ålesund og er ikke så bekymret for at det ikke skal ordne for elbil-eiere som vil lade bilene sine i sentrum.

Harald Tom Nesvik

Harald T. Nesvik, parlamentarisk leder i Fremskrittspartiet.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

– Jeg regner med at de som står bak Aksla Parkering selv finner fram til en løsning. Slik det er nå har ikke politikerne anledning til å kreve at en privat utbygger har ladeplasser for elbil, sier Nesvik.

– Men hva med dine egne politiske mål, er det viktig å få på plass ladestasjoner?

– Ladestasjoner bør komme så snart man finner fram til finansieringsordninger som alle parter er tjent med, og har gode sikkerhetsmessige løsninger i bunn, sier Nesvik.

Lokalpolitikere håper på ny vurdering

Flere av bystyrepolitikerne i Ålesund håper at Aksla Parkering vil ta en ny runde for å vurdere ladestasjoner. Ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap) sier hun ble litt overrasket da hun fikk høre om vedtaket.

– Jeg kjenner bare saken gjennom media, men når Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) avviser beslutningsgrunnlaget om økt brannfare, så regner jeg med at Aksla Parkering gjør en ny vurdering. Det er viktig at alle samfunnsaktører støtter opp om, og bidrar til klimapolitiske mål om bærekraft, sier Aurdal.

I dag var det open dag i Aksla parkering i Ålesund

Slik så det ut inne i parkeringsanlegget i Ålesund for nesten et år siden.

Varaordfører Tore Johan Øvstebø (KrF) mener selskapet bør sørge for ladestasjoner fordi han tror antallet elbiler vil øke, og folk vil ha behov for å lade mens de er på jobb.

– Jeg har ikke forutsetninger for å ta stilling til spørsmålet om brannfare, men stoler på at DSB gjøre gode vurderinger, sier Øvstebø.

Baklengs inn i framtida

– At ikke det er ladestasjoner i det nye parkeringsanlegget er å gå baklengs inn i framtida. Jeg trodde ikke det skulle bli et diskusjonstema i 2016. Denne beslutningen bør de endre så snart som mulig, sier Anders Lindbeck (SV).

Han får klar støtte både fra Kirsti Dale (V) og Jarle Hauges Steffensen (MDG).

Selvsagt må Aksla Parkering gjøre om denne beslutningen. Det ser ut til at de baserer sin konklusjon om brannfare på sviktende grunnlag, mener Steffensen.

Vil ikke blande seg inn i selskapets avgjørelser

– Dette er et privat tiltak og jeg vil være varsom med å mene for mye om hva de skal gjøre. Men i utgangspunktet så finner jeg det naturlig at de som har parkeringsanlegg også stiller til rådighet ladestasjoner. Som kunde så forventer jeg at det er ladestasjoner på de fleste større parkeringsanlegg, men som politiker så må jeg godta at dette er et privat anlegg, og da er det opp til eieren å bestemme hvordan dette skal gjøres, sier Hans Kjetil Knutsen fra Ålesundslista.

Den som har behov for hurtiglading er tilreisende fra Langtvekkistan.

Geir Stenseth, Ålesund bystyre (Frp)

Geir Stenseth i Fremskrittspartiet mener det er viktig å ta en grundig vurdering av brannfaren slik Aksla Parkering nå gjør.

– Jeg har selv elbil og den blir i de aller fleste tilfeller ladet hjemme. Den som har behov for hurtiglading er tilreisende fra Langtvekkistan. Dette kan ikke være en politisk avgjørelse. DSB, det stedlige brannvesen og forsikringsselskaper er de som kan avgjøre dette, sier Stenseth.

Brannvesenet frykter elbil-branner inne

Tesla-brann

Restene av Teslaen som tok fyr under hurtiglading ved stasjonen på Brokelandsheia i Gjerstad i Aust-Agder 1. nyttårsdag 2016.

Foto: Elisabeth Grosvold

Torsdag er det møte mellom entreprenøren for parkeringstunnelen og Ålesund brannvesen. Varabrannsjefen i Ålesund, Johnny Stølen, bekrefter at lading av elbil sannsynligvis blir en del av diskusjonen.

Vi anbefaler ikke lading inne i fjellet.

Johnny Stølen, varabrannsjef, Ålesund

– I utgangspunktet anbefaler vi ikke lading inne i fjellet. Eventuelle branner kan bli vanskelige å slukke med det utstyret vi har i dag. Det vil derfor være en fordel om eventuelle ladeplasser blir plassert så nær utgangen som mulig, sier varabrannsjefen.

Det har vært mange utfordringer i forbindelse med byggingen av Oslos nye ladegarasjer for elbil. Omfattende brannsikring har gjort at arbeidet har tatt lengre tid enn planlagt

Ålesund brannvesen er opptatt at tidligere elbilbranner har vist at slukkingsarbeidet er utfordrende og at det at det kreves mye vann.

– Hvorfor tror du de satser på ladestasjoner i andre fjellanlegg?

– Det kan gjøres ulike vurderinger og vi utelukker ikke at vi kan finne fram til gode løsninger her i Ålesund også, sier varabrannsjef Johnny Stølen.

Aksla parkering planlegger å åpne anlegget i midten av april.