Hopp til innhold

Flere alternative sykehusløsninger

Ledelsen i Helse Møre og Romsdal legger fram flere forslag til hvordan den bitre sykehusstriden kan løses. Planen ble presentert i Ålesund i dag.

Sjukehus plan

Espen Remme er prosjektansvarleg. Astrid Eidsvik er direktør i Helse Møre og Romsdal.

Foto: Trond Vestre / NRK

En bitter sykehusstrid har herjet i Møre og Romsdal. Striden står først og fremst mellom hvordan sykehustilbudet i Molde og Kristiansund skal løses.

I dag er det sentrumsnære sykehus både i Kristiansund og Molde. Særlig sykehuset i Molde er gammelt og nedslitt.

– Det viktigste nå er å få fastslått hvilken kvalitet vi skal ha på tjenestetilbudet. Vi skisserer også hvilke ressurser vi har for å gi tilbudet vårt. Det økonomiske handlingsrommet tillater ikke den sykehusstrukturen vi har i dag, sier direktør i Helse Møre og Romsdal, Astrid Eidsvik.

– Nullalternativet er urealistisk. Vi kommer ikke til å være økonomisk bærekraftige om vi fortsatt skal ha fire sykehus, fortsetter Eidsvik.

I Molde foreligger planer om et nytt sykehus som skal plasseres i bydelen Eikrem. Mange på Nordmøre syns dette blir langt unna, og har gått inn for et felles sykehus omtrent midt mellom de to byene.

– I denne prosessen skal vi sikre likeverdige tjenester for innbyggerne, sier Eidsvik.

I dag la ledelsen i Helse Møre og Romsdal frem 7 modeller for fremtidig organisering av sykehusene i fylket.

De syv modellene tar i første rekke sikte på å avklare sykehustilbudet på Nordmøre og i Romsdal.

  • Alternativ 0: Videre drift som i dag. Staten krever av dette også blir utredet.
  • Alternativ 1A og 1B: Trinnvis utvikling av dagens sykehus. En by skal ha akuttsykehus og den andre skal ha dagbehandling og poliklinisk virksomhet.
  • Alternativ 2A og 2B: Et felles akuttsykehus bynært den ene av byene
  • Alternativ 3A og 3B: Et nytt felles sykehus «midt mellom» dagens sykehus

Både bynært fellessykehus og fellessykehus mellom byene skal utredes. I tillegg skal det utredes et alternativ der dagens sykehus fordeler funksjonene seg imellom.

Sykehuset i Volda blir ikke berørt i denne omgang.

Styreformann i Helse Møre og Romsdal, John Harry Kvalshaug, vil ikke i dag si noe om hvordan styret vil angripe planene som ble langt frem. På spørsmål om han vil spisse forslagene til færre alternativ, blir han svært ordknapp.

– Jeg vil ikke foregripe noe i forhold til styremøtet. Dette spørsmålet tar vi opp i styremøtet den 11. september, sier Kvalshaug.

– Hva mener du personlig?

– Det ønsker jeg ikke å svare på, sier styreformannen.

Det er forslaget til Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal som legges frem i dag. Nå sendes planen ut på ekstern høring. Planen inneholder alternative løsningsmodeller for den fremtidige sykehusstrukturen i Møre og Romsdal.