NRK Meny

Flere alternative sykehusløsninger

Ledelsen i Helse Møre og Romsdal legger fram flere forslag til hvordan den bitre sykehusstriden kan løses. Planen ble presentert i Ålesund i dag.

Sjukehus plan

Espen Remme er prosjektansvarleg. Astrid Eidsvik er direktør i Helse Møre og Romsdal.

Foto: Trond Vestre / NRK

Artikkelen er flere år gammel.

En bitter sykehusstrid har herjet i Møre og Romsdal. Striden står først og fremst mellom hvordan sykehustilbudet i Molde og Kristiansund skal løses.

I dag er det sentrumsnære sykehus både i Kristiansund og Molde. Særlig sykehuset i Molde er gammelt og nedslitt.

– Det viktigste nå er å få fastslått hvilken kvalitet vi skal ha på tjenestetilbudet. Vi skisserer også hvilke ressurser vi har for å gi tilbudet vårt. Det økonomiske handlingsrommet tillater ikke den sykehusstrukturen vi har i dag, sier direktør i Helse Møre og Romsdal, Astrid Eidsvik.

– Nullalternativet er urealistisk. Vi kommer ikke til å være økonomisk bærekraftige om vi fortsatt skal ha fire sykehus, fortsetter Eidsvik.

I Molde foreligger planer om et nytt sykehus som skal plasseres i bydelen Eikrem. Mange på Nordmøre syns dette blir langt unna, og har gått inn for et felles sykehus omtrent midt mellom de to byene.

– I denne prosessen skal vi sikre likeverdige tjenester for innbyggerne, sier Eidsvik.

I dag la ledelsen i Helse Møre og Romsdal frem 7 modeller for fremtidig organisering av sykehusene i fylket.

De syv modellene tar i første rekke sikte på å avklare sykehustilbudet på Nordmøre og i Romsdal.

  • Alternativ 0: Videre drift som i dag. Staten krever av dette også blir utredet.
  • Alternativ 1A og 1B: Trinnvis utvikling av dagens sykehus. En by skal ha akuttsykehus og den andre skal ha dagbehandling og poliklinisk virksomhet.
  • Alternativ 2A og 2B: Et felles akuttsykehus bynært den ene av byene
  • Alternativ 3A og 3B: Et nytt felles sykehus «midt mellom» dagens sykehus

Både bynært fellessykehus og fellessykehus mellom byene skal utredes. I tillegg skal det utredes et alternativ der dagens sykehus fordeler funksjonene seg imellom.

Sykehuset i Volda blir ikke berørt i denne omgang.

Styreformann i Helse Møre og Romsdal, John Harry Kvalshaug, vil ikke i dag si noe om hvordan styret vil angripe planene som ble langt frem. På spørsmål om han vil spisse forslagene til færre alternativ, blir han svært ordknapp.

– Jeg vil ikke foregripe noe i forhold til styremøtet. Dette spørsmålet tar vi opp i styremøtet den 11. september, sier Kvalshaug.

– Hva mener du personlig?

– Det ønsker jeg ikke å svare på, sier styreformannen.

Det er forslaget til Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal som legges frem i dag. Nå sendes planen ut på ekstern høring. Planen inneholder alternative løsningsmodeller for den fremtidige sykehusstrukturen i Møre og Romsdal.

Siste video/lyd

Dei fleste har meir enn nok med å SJÅ utfor kanten på den hundre meter høge Zakariasdammen i Tafjorden på Sunnmøre.
Men det finst folk som vil betale for å få seg ein luftig tur. Og frå neste veke av kan dei gjere akkurat dét...
Fiskesperra som skal redde den nasjonale lakseelva Driva, blir slakta av ekspertar på behandling av gyrosmitte. Miljødirektoratet er ansvarleg for prosjektet til seksti millionar kroner. Dei meiner det trengst berre små justeringar.
Eit heilt spesielt forskingsprosjekt er i gang ved Runde i Herøy. Aldri før er det gjort ei så stor undersøkning med bruk av ny teknologi langs kysten for å kartlegge øko-miljøet. Målet er mellom anna å finne ut kvifor bestanden av toppskarv og lundefugl går så kraftig ned.