La frem nye tall om Nordøyvegen

Differensen mellom bygging av Nordøyvegen og fortsatt fergedrift blir betydelig mindre med den nye kontantstrømanalysen som assisterende fylkesrådmann, Gunn Randi Seime la frem i møtet i samferdselsutvalget i dag. Opprinnelig var konklusjonen at det ville bli 1,9 milliarder dyrere å bygge Nordøyvegen. Nå er differansen redusert til 703 millioner kroner. En ny analyse er lagt frem fordi konsulentfirmaene som fylkeskommunen har brukt, ikke har tatt hensyn til inflasjonsjustering av fremtidige lånekostnader. Fylkesrådmannen opprettholder tilrådinga om å avlyse anbudskonkuransen.

Gunn Randi Seime
Foto: Trond Vestre / NRK