NRK Meny
Normal

Bare tre bomstasjoner i ny bypakke i Ålesund

I det nye forslaget til bypakke i Ålesund skal det kreves inn bompenger tre steder i Ålesund. Mellom Ålesund og nabokommunene skal det ikke betales bompenger.

Bypakkeforslag alternativ 1

I det nye forslaget til bypakke er det lagt opp til to bomsnitt, fordelt på tre innkrevingssteder.

– Vi har tatt signalene fra statsråden og vi har tatt signalene fra nabokommunene. Det betyr at bomsnittene er betydelig redusert, sa kommunalsjef Ronny Frekhaug da forslaget ble lagt frem torsdag ettermiddag på Moa.

Det betyr at det blir krevd inn bompenger i Ålesund sentrum, på Lerstadvegen og på Borgundvegen like ved Hatlaåstunnelen.

Ingen bomsnitt mellom Ålesund og nabokommunene

Den forrige bypakken inneholdt flere bomstasjoner mellom Ålesund kommune og nabokommunene, men dette er nå tatt bort.

Dag Olav Tennfjord

Ordføreren i Skodje, Dag Olav Tennfjord (H) er godt fornøyd med forslaget.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Jeg er godt fornøyd med dette forslaget. Vi har nådd frem. Det var viktig å unngå bom-innkreving mellom Ålesund og nabokommunene, sier ordføreren i Skodje, Dag Olav Tennfjord (H).

Totalkostnaden er på 2,6 milliarder kroner. Dette er en reduksjon på 1,9 milliarder kroner forhold til det opprinnelige forslaget.

Et annet alternativ som ville ha kostet 2,9 milliarder kroner, men dette alternativet ble valgt bort.

Det var samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen som satte ned foten etter at den forrige bypakken ble vedtatt. Han ville ha bort bomsnittene på E39, og en mindre og billigere bypakke.

Ny firefelts veg

Den største kostnaden er en ny firefelts veg mellom Moa og Høgskolen, med to sambruksfelt. Den vil koste 2 milliarder kroner.

I tillegg er det lagt inn 250 millioner kroner til ny bro over Brosundet og ny gate i forlengelsen av Keiser Wilhelms gate. Dermed blir det bro, og ikke tunnel slik politikerne har ønsket.

Det er også satt av 70 millioner kroner til ny kollektivterminal i sentrum

– Vi jobber målrettet og er optimister i forhold til å få dette til, sa rådmann Astrid Eidsvik.

– Det er viktig at vi taler med en stemme

Eva Vinje Aurdal

Ordfører i Ålesund, Eva Vinje Aurdal (Ap) mener det er et forslag det er mulig å bli enige om.

Foto: Trond Vestre / NRK

Ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap) skulle ønske den opprinnelige bypakken kunne bli vedtatt av Stortinget.

– Jeg er litt skuffet med tanke på hva en kunne ønske, men jeg tror dette er det som er mulig å få til.

– Jeg tror det er et forslag det vil bli enighet om, og det viktigste nå er enighet innbyrdes i Ålesund, enighet med nabokommunen og med fylkeskommunen slik at vi taler med en stemme i forhold myndighetene i denne fasen, sier Vinje Aurdal.

Bystyret i Ålesund skal behandle forslaget til bypakke torsdag i neste uke.