La frem felles politisk plattform

Flertallpartiene i fylkestinget la frem en omfattende politisk plattform i Geiranger i kveld. Ap, Sp, Venstre, SV, MDG og KrF er blitt enige om ingen videregående skoler skal legges ned, men varsler kutt på fag og linjer. Alle nye kontrakter om ferger, buss og hurtigbåter skal i hovedsak inneholde krav om nullutslipp. Partiene tar også til orde for en satsing på hydrogen. Møre og Romsdal fylkeskommune har en anstrengt økonomi, og flertallspartiene vil kjempe for å få økt overføringene fra staten. Politikerne mener at fergedrifta er kraftig underfinansiert og vil ha med seg kystfylkene i kampen for å få kompensert utgiftene. Fylkesordfører Tove Lise Torve legger ikke skjul på at det blir krevende.

KrF, Sp, Ap, SV, MDG og Venstre legger frem en politisk plattform i fylkestinget i Møre og Romsdal
Foto: Trond Vestre / NRK