Hopp til innhold

Kystvegen som riksveg

Fylkeskommunane på Vestlandet blir oppmoda til å jobbe for at den planlagde kystvegen mellom Ålesund og Bergen blir omgjort til riksveg. Målet er å knyte saman dei ulike strekningane til eit samanhengande vegsamband. Fylkeskommunane har ansvaret for desse vegane, men styret i kystvegprosjektet trur ikkje det er realistisk at dei kan ruste opp kystvegen til ein tilfredsstillande standard.