Kyrkjetilsette kan nekte

Ikkje berre prestar i Den norske Kyrkja har rett til å resevere seg mot å vigsle likekjønna par. No viser det seg at også andre kyrkjeleg tilsette kan seie nei til å delta i likekjønna vigslar. Paul Erik Wirgenes, avdelingsdirektør for kyrkjelydsutvikling i Kyrkjerådet, seier at kyrkja ikkje ønskjer å presse medarbeidarar til å gjere noko dei er djupt usamde i.