Hopp til innhold

– Viktig at saka blir løyst av omsyn til barnet

Ei mor sit i kyrkjeasyl saman med dottera si i Spjelkavik kyrkje på syttande dagen. Faren har krevd foreldreretten til jenta og no vil kyrkja prøve å få til ein dialog mellom mora og faren.

Tore Johan Øvstebø

Rådgjevar i Møre bispedøme, Tore Johan Øvstebø, seier det er opp til mor og far og finne ei løysing, men at det frå biskopen si side er viktig med ei snarleg løysing av omsyn til barnet.

Foto: Han Olav Landsverk / NRK

Faren har i ein sør-europeisk domstol fått foreldreretten til dei tre felles borna deira, men kvinna kjemper for å behalde dottera.

Bistandsadvokat Vidar Helgheim var fredag i møte med kyrkja og menigheitsrådet. Han vil helst ha ei løysing utanfor rettssystemet.

– Retssystemet er noko ein må gå til heilt til slutt dersom det skulle vere nødvendig. Difor er det ønskjeleg å få til ein dialog mellom dei to.

– Opp til mor og far

Vidar Helgheim

Kvinna sin bistandsadvokat, Vidar Helgheim, håper saka blir løyst utan at ein treng å gå via rettssystemet.

Foto: Hans Olav Landsverk / NRK
Kjetil Hjelset

Kjetil Hjelset, leiar i menigheitsrådet i Spjelkavik kirke, prøver å skape dialog mellom mora og faren til jenta.

Foto: Hans Olav Landsverk / NRK

Kyrkja vil ikkje vere ein part i saka, men menigheitsrådet i Spjalkavik kyrkje håper dei kan bidra til ei løysing slik at mor og dotter kjem ut av kyrkjeasylet.

– I det vidare arbeidet vil vi først og fremst prøve å bidra til å skape kontakt og dialog mellom partane. Dersom vi kan lykkast med det, så er vi glade, seier leiar i menigheitsrådet i Spjelkavik kirke, Kjetil Hjelset.

Frå Møre bispedømme deltok rådgjevar Tore Johan Øvstebø på møtet fredag og han var klar på at saka bør få ei snarleg løysing.

– Frå biskopen si side er det framleis svært viktig at denne ska blir løyst av omsyn til barnet.

Trur du det er mogleg å finne ei løysing?

– Det håper eg, men det er opp til mor og far og deira advokatar å finne ei løysing.