Kvinnelige ledere i politiet

Andelen kvinnelige ledere i politiet har økt fra 32 til 34 prosent det siste året, viser tall fra Politidirektoratet. Møre og Romsdal, Sørøst og Øst politidistrikt er de eneste distriktene med en lavere andel kvinnelige ledere enn i 2017. Fra 2017 til 2018 har den totale andelen kvinnelige ledere i Møre og Romsdal gått fra 30 til 20 prosent. – Det har sammenheng med at det ble langt flere avsnittsledere da vi satte i drift den nye organisasjonen 1. april. I denne gruppen var det ikke mange kvinner. Det jobbes imidlertid bevisst med å rekruttere flere kvinner inn i ledende posisjoner, sier politimester i Møre og Romsdal, Ingar Bøen. Økningen har vært størst i Finnmark og Agder. Innen 2022 har politiet et mål om minimum 40 prosent kvinner i lederstillinger totalt og 30 prosent kvinner blant politiutdannede ledere.

Politiet i arbeid. Operasjonssentralen til politiet.
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix