Kvikksølv fører til forseinking

Den planlagde ilandføringa av gass frå Dvalin-feltet og inn til Nyhamna blir forseinka, melder Wintershall Dea. Målingar i brønnene viser eit høgare nivå av kvikksølv enn tillate, derfor vil dei vurdere tekniske løysingar for å handtere kvikksølvet.

Nyhamna 2016
Foto: Picasa