Kvartalsresultat frå Hydro

Stabil drift og litt høgare prisar på aluminium gjer at Hydro Sunndal hadde eit overskot på 253 millionar kroner før renter og skatt i 3.kvartal. Dette er to millionar høgare enn i andre kvartal. Hittil i år har Hydro eit overskot på 722 millionar kroner.

Hydro Aluminium Sunndal
Foto: Roar Halten / NRK