Hopp til innhold

Kva veit du om brettspel?

Tida er inne for å leite fram brettspela igjen. Flokken kan samlast og terningane kan kastast.

Brettspel

Det er eit utal brettspel tilgjengeleg. Nokre er gamle klassikarar, nokre nykomarar som kan BLI klassikarar og nokre endar opp som døgnfluger. Det er berre ein ting å sele: LAT SPELET BYRJE!

Foto: Janne Brit Aasen / NRK

Kanskje blir det dei same diskusjonane i år også.

Er det lov å byggje tårn i ludo? Er krusemyntete eit ord i scrabble ? Kor nær kvarandre kan husa i Settlers eigentleg stå?

Med denne quizen kan det hende at du er litt betre budd før du møter dei andre du skal kjempe mot.

Lukke til!

1/10 Først om klassikaren Ludo

Karantenehøne spiller ludo
Foto: Audhild Ekanger Stueland

Kva betyr eigentleg ordet «ludo» ?

2/10 Monopol miste monopolet

Monopol
Foto: Gorm Kallestad / NTB

Monopol er eit av verdas mest kjende brettspel. I Noreg har spelet også vore gitt ut under namnet Millionær. Men i 1988 blei det lansert endå eit spel som liknar mykje på Monopol og Millionær. Kva heiter det?

3/10 Rokade

Sjakkbrikker
Foto: Berit Roald / NTB

Ordet «rokade» dukkar ofte opp i samband med spelet sjakk. Kort fortalt (utan å ta med alle føresetnadene), kva er ein rokade?

4/10 Ticket to ride

Ticket to Ride
Foto: Terje Reite / NRK

Spelet «Ticket to Ride» fins i fleire versjonar, der spelet går føre seg på kontinent som Europa og Amerika, og det fins også ein versjon det spelet går i Norden. Spelet kan gå over mange rundar. Men korleis blir Ticket to Ride - Europa - avslutta?

5/10 Scrabble

Scrabble
Foto: Terje Reite / NRK

Scrabble er eit bokstavspel med bokstavbrikker med ulike poengverdiar. Målet er å få høgast poengsum. Det er ikkje lov med forkortingar, eigennamn osv. Men, når det gjeld Scrabble på norsk, må alle ord stå i ei norsk ordbok?

6/10 Kortskalle

Kortskalle
Foto: Terje Reite / NRK

Kortskalle er ein gjetteleik for 4 spelarar der svaret ligg i kort som spelarane har festa med ein strikk rundt hovudet. Korleis får ein hint slik at ein kan kome fram til rett svar i dette spelet?

7/10 Settlers/Catan

Settlers
Foto: Terje Reite / NRK

Spelet Settlers (eller Catan i nyare versjonar) er eit strategispel som handlar om makt og handel med landområde og råstoff. I byrjinga av dette spelet står det ein svart røvar i ørkenen i midten. Kva rolle spelar denne røvaren?

8/10 Carcassonne

Carcassonne

Carcassonne er eit brikke-spel som blei utgitt første gang tidleg på 2000-talet. Seinare har det kome mange utvidingar. Kor mange brikker er det i grunnspelet i Carcassonne?

9/10 Stigespillet

Stigespill

Stigespillet er eit terningbasert spel der du kjem fram til stigar du kan klatre på for å kome opp på eit høgare nivå. Men du kan også ramle ned. Langt ned. Kva er opphavet til dette spelet?

10/10 Pandemic

Pandemic
Foto: Terje Reite

I spelet «Pandemic» handlar det om å samarbeide for å redde verda frå sjukdom. Kven står att som vinnar og tapar i dette spelet?

Ditt resultat

Du må svare på alle spørsmålene først.