Kuttar hotell og spa

Hotellanlegg og spa-avdeling på toppen av Nesaksla i Åndalsnes er teke ut av planane for gondolbanen, skriv rbnett.no. – Vi så at det ville vere vanskeleg å foreine desse tilboda om overnatting på toppen med kommuneplanen, forklarar dagleg leiar Oddbjørn Vassli i Romsdalen AS til avisa.

Utsikt frå Nesaksla
Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK