Kutt i tilskota?

Fylkesutvalet skal i dag handsame ein rapport som Møreforsking har laga på oppdrag frå kommunaldepartementet, kor det blir foreslått å kutte tilskota til ferjedrift med 40 millionar kroner. Politikarane meiner mellom anna at departementet har lagt til grunn feil tal om ferjetrafikken i fylket, og samferdselspolitikar Kristin Sørheim meiner eit kutt er heilt uakseptabelt.

Bilferga Sogn på Moldefjorden
Foto: Gunnar Sandvik/NRK Møre og Romsdal