Kulturpris til Ragnar Ulstein

Forfattaren og historikaren Ragnar Ulstein får Møre og Romsdal fylkeskommune sin kulturpris for 2014. Ragnar Ulstein som var med i Kompani Line under den andre verdenskrig, har skrive fleire bøker om krigen, mellom anna to-binds verket Englandsfarten.