Kulturpris til billedkunstner

Billedkunstneren Karin Augusta Nogva (til høyre i bildet) fra Ålesund mottok fylkeskulturprisen under åpninga av fylkestinget i Molde i dag. Nogva får prisen blant annet for sitt engasjement for kunstnere i fylket og for kunstformidling til barn og unge. Nogva har vært leder for billedkunstnerne i Møre og Romsdal, og har arbeidet for en bedre fordeling av nasjonale kunststipend. Hun er i dag styreleder i norske grafikere. Hun har turnert mye i fylket gjennom Den kulturelle skulesekken med produksjonene «Te-seremoni» og «Harlekins farfar».

Billedkunstneren Karin Augusta Nogva mottar fylkeskulturprisen i Møre og Romsdal.
Foto: Trond Vestre / NRK